Mariborski mestni svetniki so danes kljub zadržanosti nekaterih le podprli načrte medobčinskega stanovanjskega sklada za gradnjo bloka s 60 stanovanji za mlade

Namesto podražitve vozovnic za Pohorsko vzpenjačo je javno podjetje Marprom predlagalo  njeno izvzetje iz gospodarske javne službe, da bi jo lahko upravljal kot tržno dejavnost, vendar so jo svetniki umaknili iz odločanja. Umik je predlagal Franc Kangler (SDS), hkrati pa tudi dodatno koordinacijo, na kateri  bi se o vzpenjači posebej pogovorili, Lidija Divjak Mirnik (LPR) pa je izpostavila, da ni pogojev, da bi to gradivo obravnavali po skrajšanem postopku, ker gre za konkretne spremembe.

Umaknjeni amandmaji

Vroča je bila tudi razprava o odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Dvorakove, kjer namerava Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor graditi stanovanja za mlade. Štiri svetniške skupine k odloku pripravile kar enajst amandmajev, a se mestna uprava z večino ni strinjala.

Maja Reichenberg Heričko iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor je pojasnila, da bi takšne spremembe spremenile odlok v tolikšni meri, da bi bila potrebna vrnitev postopka v javno obravnavo in ponovno pridobivanje mnenj, s čimer bi uresničitev projekta upočasnili za najmanj leto dni. Irena Španinger, direktorica sklada, pa je celo zagrozila, da bo sklad odstopil od gradnje, če bodo amandmaji sprejeti.

Prekinjena seja

Seja je bila na pobudo Milana Mikla (SDS) prekinjena, svetniške skupine so z županom razpravljale za zaprtimi vrati in potem umaknile amandmaje, akt v drugem branju pa potrdili s 35 glasovi za in nobenim proti. Kot je na primer pojasnila Davorka Pregl iz Gibanja Svoboda, “se zavedajo gradnje stanovanj za mlade, zato nočejo biti kamen spotike.” Amandmaje so umaknili tudi v NSI in Stranki mladih – Zeleni Evrope. Edina amandma, ki je ostal, ker ne spreminja akta vsebinsko, je amandma LPR, saj se nanaša na natančno določitev ekološkega otoka na tistem območju.