Mestna občina Maribor (MOM) bo lastnikom 12-ih objektov, ki se nahajajo v mestnem jedru, pomagala pri obnovi. Za to je namenila 200 tisoč evrov.

Facebook: Mestna občina Maribor

Mestna občina Maribor je objavila javni razpis, s pomočjo katerega bodo letos pomagali lastnikom prenoviti 12 objektov v mestnem jedru.

Mestna občina Maribor želi spodbuditi oživitev in prenovo starega mestnega centra

Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor je namenjen spodbujanju oživljanja mesta, urejanju videza mestnega centra in ohranjanju kulturne dediščine.

Občina je v letošnjem letu temu namenila 200 tisoč evrov, za izpolnjevanje pogojev razpisa pa morajo biti dela na objektih končana do 15. novembra

Občina je v letošnjem letu temu namenila 200 tisoč evrov, za izpolnjevanje pogojev razpisa pa morajo biti dela na objektih končana do 15. novembra. Razpis pa nameravajo ponoviti tudi v prihodnjih letih. S pomočjo letošnjega razpisa bodo letos pomagali obnoviti stavbe lastnikom: Aškerčeve ul. 3, Koroške c. 13, Koroške c. 21, Koroške c. 26, Maistrove ul. 13, Maistrove ul. 17, Poštne ul. 2, Poštne ul. 4, Orožnove ul. 7, Prešernove ul. 31, Slovenske ul. 13, Ul. heroja Tomšiča 3, eden izmed objektov na Poštni ul. pa bo dobil tudi novo streho. Občina bo s pomočjo pri obnovi zunanjih površin objektov skušala spodbuditi lastnike k celoviti obnovi objektov, ki krasijo naše staro mestno jedro.