Mariborska občina predlaga, da bi gostinci za vrtove pred gostilnami plačevali enako tako v poletni kot zimski sezoni.

Na 8. redni seji mestnega sveta, ki bo 28. septembra, bo pred mestnimi svetniki tudi sprememba Odloka o rabi javnih površin. Iz gradiva je moč razbrati, da je razlog ta, da naj bi po novem mariborski gostinci za vrtove pred gostilnami plačevali enako tako v poletni kot zimski sezoni. Zaradi tega si občina obeta 139 tisoč evrov dodatnega prihodka.

Kar pomeni, tako pristojne službe mariborske občine, da bodo uporabniki plačevali uporabnino za gostinski vrt glede na dejansko velikost gostinskega vrta, ne pa glede na sezono. Tovrstna ureditev je v preteklosti že bila v veljavi (leta 2012), spremenila pa se je v letu 2013 zaradi takratnih zimskih razmer, ko gostinski vrtovi niso mogli biti v uporabi daljše časovno obdobje. Pogodbe so namreč bile sklenjene za celotno zimsko sezono, gostinski vrtovi pa
so se lahko uporabljali le nekaj dni.

Uporabnina za 5 kvadratnih metrov

“Zimska obdobja so v zadnjih letih milejša. Vremensko ugodnejša in ob upoštevanju, da je v zimskem času možno gostinske vrtove zaščititi pred vremenskimi vplivi s transparentnimi ograjami in jih ogrevati s postavitvijo plinskih in električnih grelcev, so ti lahko uporabni vse dni v letu. Po sedaj veljavnem odloku uporabniki v zimski sezoni plačujejo uporabnino za največ 5 kvadratnih metrov gostinskega vrta, ne glede na to, kako velik je dejansko njihov gostinski vrt, ali pa manj, če je njihov gostinski vrt manjši od 5 kvadratnih metrov. V praksi to pomeni, da uporabnik v zimski sezoni, tudi v kolikor je njegov zimski vrt na primer velikosti 70 kvadratnih metrov ali več, plača uporabnino zgolj za 5 kvadratnih metrov gostinskega vrta,” so še v gradivu zapisali v mariborski občini.

V kolikor pa bodo gostinci ocenili, da jim zadostuje manjša kvadratura gostinskega vrta, bodo plačevali posledično tudi manjšo uporabnino, še navajajo.