Na Mestni občini Maribor ocenjujejo, da zaradi razglašene epidemije in ukrepov vlade okoli sto najemnikov poslovnih prostorov trenutno ne posluje oz. posluje zelo oteženo. Občina jim trenutno ne izstavlja računov za plačilo najemnine, izpad dohodka pa je na občinski strani zaradi tega že presegel 350 tisoč evrov.

Mestna občina Maribor na podlagi sprejetega sklepa župana začasno, od 19. oktobra lani, ko je bila razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, pa do njenega preklica, ne zaračunava najemnine najemnikom poslovnih prostorov in poslovnih stavb, ki jim je zaradi ukrepov države zaradi preprečitve širjenja bolezni COVID-19 onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Med tem sta začela veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije in Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki določata pogoje za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine v drugem valu epidemije od 19. 10. 2020 dalje.

V marsikateri občini so se sicer že v prvem valu epidemije odločili, da bodo občinskim najemnikom vsaj malo pomagali z oprostitvijo plačila najemnin, med drugim tudi v Občini Šentilj in Občini Duplek, o čemer smo tudi poročali.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila najemnin?

V skladu z navedenimi predpisi imajo možnost uveljavljanja oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin v  Mariboru samo tisti najemniki poslovnih prostorov in poslovnih stavb, ki jim je bilo zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno otežkočeno.

Popolno Vlogo s pripisom »Vloga za oprostitev plačila najemnine za poslovni prostor – št. zadeve: 3522-1/2021« je potrebno poslati najkasneje do 30. 04. 2021.

Popolno Vlogo s pripisom »Vloga za oprostitev plačila najemnine za poslovni prostor – št. zadeve: 3522-1/2021« je potrebno poslati najkasneje do 30. 04. 2021.
– po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@maribor.si ali
– pisno po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Upravičence prosijo, da vloge oddajo šele takrat, ko bodo za njihovo dejavnost dokončno sproščeni ukrepi, saj bo potrebno v nasprotnem primeru vlogo dopolnjevati, vendar najkasneje do prej navedenega roka.

Več informacij o vlogi in prilogah, ki jih je potrebno priložiti, je na voljo na tej povezavi. 

Zaradi oprostitve plačila najemnin več kot 350 tisoč evrov minusa

Na Mestni občini Maribor sicer ocenjujejo, da zaradi razglašene epidemije in ukrepov vlade za zajezitev le-te okoli sto najemnikov poslovnih prostorov trenutno ne posluje oz. posluje zelo oteženo. “Tem najemnikom Mestna občina Maribor začasno ne izstavlja računov za najemnino in so seveda vsi kandidati za prijavo na razpis. Za oprostitev najemnine je obvezna prijava na razpis, v nasprotnem bo najemnikom obračunana najemnina v skladu s najemno pogodbo,” so pojasnili za naš medij.

Na Mestni občini Maribor sicer ocenjujejo, da zaradi razglašene epidemije in ukrepov vlade za zajezitev le-te okoli sto najemnikov poslovnih prostorov trenutno ne posluje oz. posluje zelo oteženo.

Kot so še pojasnili, je zaradi tega izpad dohodka ocenjen v letu 2020 (november, december) na 118.000 EUR, v letu 2021 (v prvem štirimesečju: januar-april) pa se dodatno predvideva izpad prihodka v višini 236.000 EUR. Skupni predviden izpad prihodka v drugem valu epidemije tako znaša okvirno 354.000 EUR.

“Mestna občina Maribor ima trenutno 270 zasedenih poslovnih prostorov, skupno število vseh poslovnih prostorov in poslovnih stavb pa je 290. Nezasedeni prostori so predvideni za odprodajo ali pa namenjeni po obnovi za oddajo v najem,” so še pojasnili za naš medij.