Na Univerzi v Mariboru je letos na voljo okoli 4500 vpisnih mest, kar je podobno število kot v zadnjih letih. Nekoliko so povečali število vpisnih mest le na medicinski fakulteti ter fakulteti za logistiko, ki ima po novem dislocirano enoto v Ljubljani. Bodoče študente vabijo na informativne dneve, da pridobijo vse potrebne informacije.

Avtor fotografije: Mediaspeed

Na Univerzi v Mariboru je letos na voljo okoli 4500 vpisnih mest, kar je podobno število kot v zadnjih letih. Nekoliko so povečali število vpisnih mest le na medicinski fakulteti ter fakulteti za logistiko, ki ima po novem dislocirano enoto v Ljubljani. Bodoče študente vabijo na informativne dneve, da pridobijo vse potrebne informacije.

“Zavedamo se, da je odločitev za študij ena najpomembnejših življenjskih odločitev za mlade, zato temu namenjamo veliko pozornosti in se trudimo, da bodočim študentom ponudimo zadosti koristnih informacij. Še posebej v času informativnih dnevov se trudimo, da jim ponudimo vse tiste informacije, ki so pomembne za to, da ugotovijo, da študij, za katerega se bodo odločili, je dejansko študij, ki si ga tudi želijo,” je na današnji novinarski konferenci povedal rektor Zdravko Kačič.

Namesto 86 bodo sprejeli 106 študentov medicine

Med prednostmi njihove univerze je navedel povezanost z okoljem in posledično visoko zaposljivost diplomantk in diplomantov. “Študentom in študentkam ponujamo najboljše bivalne pogoje, posebno skrb posvečamo zagotavljanju pogojev za bivanje in študij študentov s posebnimi potrebami,” je navedel.

Za študijsko leto 2020/2021 so razpisali 4506 vpisnih mest na 79 študijskih programih, in sicer za 48 univerzitetnih, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in dva enovita magistrska študijska programa.

Na medicinski fakulteti se je povečalo število vpisnih mest s 86 na 106 na programu splošna medicina, s čimer univerza po Kačičevih besedah odgovorno pristopa k reševanju problematike pomanjkanja zdravniškega kadra v državi. “Za povečanje smo se odločili kljub temu, da nismo dobili dodatnih finančnih sredstev za leto 2020, obenem pa se še dogovarjamo, kako zagotoviti ta sredstva v prihodnjem letu,” je pojasnil.

Na teh fakultetah bodo sprejeli manj študentov

Omenjena fakulteta je letos akreditirala tudi študijski program dentalne medicine, a še čaka na zagotovitev državnih sredstev za njegovo izvedbo. “Brez teh programa ne moremo razpisati, ker gre za zelo zahteven študijski program. Trudimo se še vedno, da bi nam to uspelo, trenutno pa nimamo uradnega odgovora o končni odločitvi,” je dejal Kačič. Opremo je uredila fakulteta sama s pomočjo donacij iz tujine.

Prav tako 20 vpisnih mest več imajo na fakulteti za logistiko, in sicer za izredni študij gospodarske in tehniške logistike na dislocirani enoti v Ljubljani. Nekaj manj vpisnih mest pa je na programu računalništvo in informacijske tehnologije na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, vseh študijskih programih fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede ter izrednem študiju predšolske vzgoje na pedagoški fakulteti.

To so najbolj priljubljene študijske smeri

Med najbolj priljubljenimi študijskimi programi na tej univerzi so medicina, zdravstvene in varnostne vede, računalništvo in informatika, psihologija in medijske komunikacije. Tu se vpisna mesta ponavadi zapolnijo že v prvem razpisnem roku. Prve prijave zbirajo od 12. februarja do 18. marca.

Vodja visokošolske prijavno-informacijske službe na mariborski univerzi Dejan Senekovič poziva bodoče študente in študentke, da dobro izkoristijo informativne dneve. Spomnil je, da lahko študent v brezplačnem rednem študiju le enkrat zamenja študijski program, kasneje ga bo to udarilo po denarnici. Prav tako ostane brez absolventa. Zato je po njegovih besedah pomembno, da si na informativnih dnevih pridobi vse potrebne informacije za pravo odločitev o študijski smeri.

Informativni dnevi bodo v petek in soboto potekali na vseh članicah univerze, tudi v študentskih domovih.

STA