Le 100 metrov od luksuznega glampinga v Limbušu se v Dravo izliva kanalizacija. Kanalizacijsko omrežje v Spodnjem Limbušu je namreč le napol zgrajeno, gradnjo novega črpališča pa načrtujejo za letos.

Nekaj dni nas loči od otvoritve luksuzne glamping Čokoladne vasi Tete Fride, ki svoj turistični biser naslanja na spoštovanju do narave, ekogradnji in minimalnim vplivom na okolje. A zastavlja se vprašanje, če sploh vedo, da se le 100 metrov proč odvija nesnaga, ki prav nič ne spominja na besedo “eko”.

V Spodnjem Limbušu kanalizacija le delno zgrajena, v Dravo se zliva kanalizacija

Spodnji Limbuš ima namreč še vedno problem z neurejeno kanalizacijo, ki je le polovično izgrajena. Tako je v neposredni bližini glamping vasi “urejen” izpust kanalizacijskih odpadkov v reko Dravo s potopljeno izpustno cevjo. Na MOM odgovarjajo, da investicija v črpališče Limbuš še ni dokončana, zgrajeno bi naj bilo zgrajeno predvidoma letos. Tako bo iztok odpadnih voda minimaliziran in vezan izključno na prelive ob večjem dežju, saj je dano ČP namenjeno tudi zadrževanju in razbremenjevanju visokih voda so sporočili za Maribor24. 

Pri Teti Fridi sploh vedo?

Medtem s Tete Fride priznavajo, da “podatkov o kanalizacijskih izlivih za reko Dravo nimajo.” Dodajajo, da se trudijo, da bo naša Drava vse bolj čista, lepa in vsem v ponos. Po domače rečeno: Ali pri teti Fridi niso vedeli, na kakšnem območju bodo gradili Čokoladno glamping vas, ki temelji na besedi “eko”?

Izgradnja črpališča obljubljena za letos

Na MOM pojasnjujejo, da predviden ukrep izgradnje črpališča preprečuje odvajanje odpadnih komunalnih voda v Dravo. “Od trenutka vklopa črpališča bi obstoječi kanal služil izključno kot razbremenilni kanal za odvajanje prekomernih količin s padavinami razredčenih odpadnih voda.”

Projekt je bil v fazi gradnje kanalizacije Spodnji Limbuš zaradi neposredne bližine vodotoka spremenjen v ločen sistem, zato bo količina razbremenjene padavinske vode onesnažene s komunalno vodo izjemno majhna, še sporočajo z MOM. 

Kaj pa hiše, ki niso priključene na kanalizacijo?

Na omenjenem območju je tudi precej stanovanjskih hiš, ki jih ni možno priključiti na javni kanalizacijski sistem odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih in komunalnih voda.Slednje morajo imeti urejene nepretočne greznice ustreznih velikosti oziroma čiščenje izvajati z individualnimi ali malimi skupnimi komunalnimi čistilnimi napravami.