Lekarne Maribor načrtujejo prenovo in posodobitev svoje lekarne Tabor, ki izvaja tudi 24 urno preskrbo z zdravili.

Lekarna Tabor je znana vsem Mariborčanom, okoličanom ter mnogim drugim, ki prihajajo tudi bolj od daleč, saj vedo, da je v tej lekarni preskrba z zdravili celovita oz. poskrbi za najširši nabor najnovejših bioloških in drugih zdravil.

Zaradi bližine UKC Maribor so stranke v lekarni pretežno pacienti tamkajšnjih specialističnih in splošnih ambulant, pa tudi pacienti iz bližnjih ambulant zdravstvenega doma in ostalih koncesijskih ambulant pediatrične in osnovne zdravstvene dejavnosti. Zaposleni strokovnjaki v lekarni pa predstavljajo tudi vir aktualnih strokovnih informacij o zdravilih za ostale lekarne, zdravnike in ostale zdravstvene delavce.

Primanjkuje prostora za prevzemanje in skladiščenje zdravil

Za zagotovitev potreb pacientov potekajo dobave zdravil v lekarni Tabor večkrat dnevno. V zadnjem času tako že primanjkuje prostora za pregledno in funkcionalno prevzemanje in skladiščenje zdravil in ostalega blaga, ne glede na to, da se prostori lekarne že sedaj raztezajo v dveh etažah.

V lekarni je zaposlenih blizu dvajset strokovnih delavcev, kar pa za izvajanje vseh strokovnih del v lekarni pogosto ne zadostuje več. V lekarni Tabor farmacevti pripravljajo tudi mnogo magistralnih zdravil, ki jih predpišejo zdravniki za paciente iz razloga, da gotovega primernega zdravila za določeno zdravljenju ni na trgu. Farmacevti v tem primeru poskrbijo za ustrezne farmacevtske snovi in določijo primerne postopke za izdelavo teh zdravil.

Vrsto let pa v se lekarni Tabor izvaja tudi neprekinjeno 24 urno preskrbo z zdravili, kar je dodana vrednost za paciente in za zdravstveno službo v Mariboru. V dežurstvu paciente oskrbujejo farmacevti in farmacevtski tehniki tudi iz ostalih lekarn zavoda, vendar v manjših ekipah, ki so dolžne poskrbeti za nujne izdaje zdravil in izdaje zdravil na en dan stare recepte.

Novi predpisi za zagotavljanje 24 urne preskrbe

Nova lekarniška zakonodaja je postavila dodatne zahteve za izvajanje 24 urne preskrbe z zdravili, tako mora biti poleg drugih predpisanih prostorov v lekarni po novem še čakalnica za paciente, ločen prostor za dežurno delo in prostor in opremo za počitek v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje zdravja pri delu. Ker se je lekarna že sedaj ubadala s težavami glede premajhne površine za izvajanje strokovnega dela, se je vodstvo odločilo za nakup dodatnih prostorov. Tako se bo lekarna po novem razprostirala v treh etažah v skladu s potrebami za ustrezno shranjevanje zdravil, ostalega blaga ter predpisane dokumentacije. V dodano nadstropje bodo umestili nove laboratorije, v katerih bodo v skladu s predpisanimi standardi izdelovali  magistralne pripravke, polizdelke  in druga zdravila lastnih blagovnih znamk. Tam pa bo prostor tudi za  dragoceno robotizirano skladišče, ki omogoča, da se na najmanjšo površino lahko avtomatizirano skladišči največja količina raznovrstnih zdravil.

V dodano nadstropje bodo umestili nove laboratorije, v katerih bodo v skladu s predpisanimi standardi izdelovali  magistralne pripravke, polizdelke  in druga zdravila lastnih blagovnih znamk. Tam pa bo prostor tudi za  dragoceno robotizirano skladišče, ki omogoča, da se na najmanjšo površino lahko avtomatizirano skladišči največja količina raznovrstnih zdravil.

Ljudje pogrešajo diskretno svetovanje v lekarnah

V pritličju bomo uredili izdajna mesta na način, ki bo omogočal diskretno svetovanje pacientom v zvezi z zdravljenjem z zdravili, k čemu nas prav tako zavezuje zakonodaja. Tovrstno oskrbo pacienti v naših lekarnah pogrešajo, kar so nam sporočili v zadnjih anketiranjih. V pritličju bodo še novi prostori za izvajanje dežurstva, v kletni etaži pa  bodo uredili dodatne odlagalne prostore za skladiščenje blaga, urejanje dnevnih arhivov in druge predpisane lekarniške prostore.

V času obnove se bodo selili na Trg revolucije

Idejni projekt je pripravljen. Obsežna dela bodo izvajali predvidoma v drugem letu po izvedenih javnih razpisih, v času obnove se bodo selili v bližnje prostore na Trg revolucije, kjer je delovala prva lekarna Tabor. V preseljenih prostorih bo preskrba z zdravili sicer omejena, a bodo za dodatno podporo poskrbeli v ostalih bližnjih lekarnah zavoda Lekarne Maribor.

Glede na to, da je cilj ustanoviteljev vzpostavitev kvalitetne preskrbe občanov z zdravili, pa tudi Lekarne Maribor verjamejo, da jih bodo ustanoviteljske občine pri tem podprle.

Celotno obnovo in širjenje bodo financirali sami

Obnovo in širjenje lekarne Tabor bodo izvedli z lastnimi sredstvi. Želijo, da bo nova lekarna izpolnjevala  pričakovanja pacientov, zagotavljala pa tudi strokovnim delavcem pogoje za urejeno in nemoteno izvajanje preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja ter s tem povezanega strokovnega svetovanja.

Glede na to, da je cilj ustanoviteljev vzpostavitev kvalitetne preskrbe občanov z zdravili, pa tudi Lekarne Maribor verjamejo, da jih bodo ustanoviteljske občine pri tem podprle. Le tako lahko tudi v bodoče v lekarni Tabor ohranjali pomembno vlogo pri izvajanju preskrbe z zdravili v javni lekarniški dejavnosti v Mariboru in širše v Sloveniji ter omogočali nadaljnji razvoj na zavidljivem strokovnem nivoju.