Na Javni holding Maribor bo do 1. februarja prešlo 83 zaposlenih v strokovnih oziroma podpornih službah šestih javnih podjetij. V obdobju enega leta se za njih ne bo spremenilo popolnoma nič.

Z jutrišnjim dnem (15. januarja) prehajajo na Javni holding Maribor zaposleni s pravno-kadrovskega področja in nabave in javnih naročil ter koordinatorji (Mariborski vodovod, Nigrad, Snaga, Marprom in Pogrebno podjetje) in vsi predvideni zaposleni s podjetja Energetika. Skupno je to 32 zaposlenih.

S prehodom na holding se za zaposlene v obdobju enega leta ne bo spremenilo popolnoma nič

Sanja Androič, predsednica Skupnega sveta delavcev oziroma predstavnica šestih javnih podjetij, ki so povezana v holding, nam je pojasnila, da omenjeni zaposleni prehajajo na holding z vsemi pravicami, ki so jih imeli na matičnih podjetjih, in to za najmanj eno leto: “Pomeni, da dobijo aneks k zaposlitvi, ki se nanaša zgolj na spremembo delodajalca. V obdobju enega leta se za njih ne bo spremenilo popolnoma nič.”

Pomeni, da dobijo aneks k zaposlitvi, ki se nanaša zgolj na spremembo delodajalca. V obdobju enega leta se za njih ne bo spremenilo popolnoma nič.

Kaj pa lahko zaposleni pričakujejo po izteku enoletnega obdobja? “Po enem letu je predvidena reorganizacija holdinga, verjetno bodo ustanovljene določene nove službe. Morda bo takrat prišlo do prerazporeditev delavcev, morebitnih novih zaposlitev. Vzpostavljena bo nova sistemizacija. Zakon določa, da se takrat delavcu ponudi enakovredno delovno mesto glede na njegovo izobrazbo in glede na delovne sposobnosti.”

1. februarja pa na Javni holding Maribor prehajajo še zaposleni s področij finance in računovodstvo, informacijska tehnologija in odnosi z javnostmi. Skupaj je to 51 zaposlenih.

Skupaj bo torej na holding prešlo 83 zaposlenih v strokovnih oziroma podpornih službah, medtem ko vsi operativni delavci, teh je v šestih javnih podjetjih nekaj manj kot tisoč, ostajajo zaposleni v svojim matičnih podjetjih.

Skupaj bo torej na holding prešlo 83 zaposlenih v strokovnih oziroma podpornih službah, medtem ko vsi operativni delavci, teh je v šestih javnih podjetjih nekaj manj kot tisoč, ostajajo zaposleni v svojih matičnih podjetjih. “Lahko pa v podjetjih v tem letu pričakujemo sistemizacijo, s katero bodo ukinjali delovna mesta, ki so prešla na holding, in morda tudi kakšne spremembe v operativi. Vsa podjetja bodo v roku enega leta zagotovo opravila sistemizacijo.”

Še podrobneje o združevanju strokovnih in podpornih služb ter prehodom zaposlenih lahko preberete v prispevku: Javni holding Maribor nadaljuje z načrtovanimi aktivnostmi ter s prenosom prve skupine zaposlenih.