Ne barva se zgolj listje, ampak tudi pročelje stavb v centru mesta. Z občinskim razpisom bodo obnove fasad, ki potekajo ali so potekale v Poštni, Slovenski, Aškerčevi, Orožnovi, Prešernovi in Maistrovi ulici ter Koroški cesti, končane do 15. novembra. Občina namerava razpis v prihodnjih letih ponavljati.

Ni treba biti posebej pozoren, pa boste v mestu še vedno opazili kar nekaj gradbenih odrov, na katerih dokončujejo prenovo fasad. Kje? Poštna, Slovenska, Maistrova ulica, Koroška cesta… Večinoma gre za zaključevanje fasad v sklopu javnega občinskega razpisa. Med 27 prejetimi vlogami za 26 stavb je Mestna občina Maribor namreč razdelila sredstva za obnovo dvanajstih stavb. Občina namerava javni razpis, v katerem je bilo na voljo 200 tisoč evrov, v prihodnje ponavljati.

Mestna občina Maribor je 9. marca 2020 objavila javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Maribor. »Namen razpisa je spodbujanje razvoja in oživljanje mesta Maribor z urejanjem videza mesta ter vzdrževanjem in ohranjanjem kulturne dediščine,« so zapisali v razpisu.

Dela morajo biti končana do 15. novembra

Do 8. maja so v roku prejeli 27 vlog za skupno 26 stavb. »Z upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa, smo sklenili pogodbe o sofinanciranju. Upravičenci (oziroma za njih upravniki) trenutno izvajajo obnove.«

Vsa dela morajo biti končana do 15. novembra 2020. Izpolnjevanje tega pogoja bo razvidno iz dokazil, ki jih bodo upravičenci predložili ob svojih zahtevkih za sofinanciranje, ki jih morajo upravičenci na občini vložiti do 23. novembra.

Evidence o fasadah sicer ne vodijo

Z javnim razpisom je občina dodelila sredstva za obnovo 12 stavb, ki so na naslovih Aškerčeva ul. 3, Koroška c. 13, Koroška c. 21, Koroška c. 26, Maistrova ul. 13, Maistrova ul. 17, Poštna ul. 2, Poštna ul. 4, Orožnova ul. 7, Prešernova ul. 31, Slovenska ul. 13, Ul. heroja Tomšiča 3. »Vsi upravičenci bodo obnavljali fasade, ob tem pa bodo na objektih Poštna 2 in Poštna 4 obnovili tudi strehe.«

Kot zanimivost so na občini dodali, da je v Mestni občini Maribor v nekaterih objektih etažni lastnik: »V tej vlogi bo občina financirala obnove v znesku 125.186 evrov.« Skupaj z 200 tisoč evri, ki so zagotovljeni za ta razpis, bo torej iz občinskega proračuna za obnovo nepremične kulturne dediščine v letu 2020 občina namenila 325.186 evrov.

Kot zanimivost so na občini dodali, da je v Mestni občini Maribor v nekaterih objektih etažni lastnik: »V tej vlogi bo občina financirala obnove v znesku 125.186 evrov.« Skupaj z 200 tisoč evri, ki so zagotovljeni za ta razpis, bo torej iz občinskega proračuna za obnovo nepremične kulturne dediščine v letu 2020 občina namenila 325.186 evrov.

Zanimalo nas je tudi, ali na občini preverjajo oziroma vodijo evidenco o obnovi fasad v mestu in kakšen je njihov potek, a so nam odgovorili, da takšne evidence ne vodijo.

Kdo se je lahko prijavil?

Razpis je veljal za stavbe, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine in stojijo znotraj širšega območja mariborskega mestnega jedra (Cona A in B), kot je določeno v 8. poglavju Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju očine Maribor, in ki so v lasti fizičnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov ter pravnih oseb. Občina sofinancira obnovo v višini največ 50 odstotkov vrednosti stroškov obnove na stavbo.