Na občini bodo v Mestnem parku odstranili 40 smrek in delno zaprli otroško igrišče.

Mestni park.

Na Mestni občini Maribor so sporočili, da bodo v Mestnem parku odstranili približno 40 smrek, ki jih je napadel smrekov lubadar.

V jeseni so na MOM-u zaznali problem napada smrekovega lubadarja v Mestnem parku in po obsežnejši analizi ugotovili, da bo potrebno večje število dreves tudi odstraniti.

V času odstranjevanja smrek bo delno zaprto tudi otroško igrišče.

Aktivirali so širšo delovno skupino, ki jo sestavljajo mestna arboristka, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, koncesionar, ki upravlja s parkovnimi površinami in predstavniki občine.

Načrt sanacije Mestnega parka je obsežen in bo za obiskovalce parka tudi občuten. V času sanacije in poseka prizadetih dreves, ki se bo pričel s ponedeljkom, 12. decembrom in bo trajal predvidoma 14 dni bo delno omejen dostop do otroškega igrišča.

V tem času bodo površine v bližini sanacijskega območja zaradi varnosti obiskovalcev zavarovane, zato na občini občane pozivajo, da upoštevajo opozorilne trakove in vsa opozorila izvajalcev na terenu.

Vpliv klimatskih sprememb

Na naraščajoč problem invazij lubadarjev imajo največji vpliv klimatske spremembe, ki se kažejo v porastu vročih poletij in neustrezno razporejenih padavinah.

Nova zasaditev bo stekla z naslednjim letom in bo vključevala gruče posameznih iglavcev in pestrost različnih drevesnih vrst z namenom, da se ne ponovi zdajšnji problem, ki ga je povzročila monokultura.

“Predvidena so tudi večja posamična drevesa, ki bodo ublažila škodljiv vpliv vetra na park,” je dejala Karin Bejo s Snage.

V prvi fazi sanacije se bodo lotili odstranjevanja smrekovih dreves, v drugi fazi pa bodo po opravljenih prvih delih ocenili morebitne vplive vetra na drevesa in preučili, če bo potrebno dodatna sečnja.