Potem ko je minulo soboto približno tisoč prostovoljcev čistilo desni breg reke Drave, bodo jutri pobirali še odpadke na levem bregu, ki obsega šest mestnih četrti in skupnosti.

V veliki čistilni akciji na desnem bregu Drave preteklo soboto so Mariborčani  skupaj zbrali deset ton komunalnih odpadkov, zelenega obreza in kosovnih odpadkov, ki pa jim ta akcija sicer ni bila namenjena. Jutri, v soboto, 24. aprila, se bo čistilna akcija nadaljevala v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih na levem bregu, posebej pa bodo čistili tudi obrežje Drave. Mestna občina Maribor je ob podpori Javnega holdinga Maribor (JHMB), zlasti podjetij Snaga, Nigrad, Mariborski vodovod in Marprom, prejšnjo soboto, 17. aprila, izvedla prvi del spomladanske čistilne akcije Moji odpadki – moja skrb. Sodelovali so krajani enajstih mestnih četrti (MČ) in krajevnih skupnosti (KS) na desnem bregu Drave: Limbuš, Pekre, Studenci, Tabor, Magdalena, Nova vas, Radvanje, Razvanje, Pobrežje, Brezje-Dogoše-Zrkovci in Tezno; ocenjujejo, da se je akciji pridružilo skupno okoli tisoč občanov.

Neva Pipan: Z odzivom ljudi prejšnjo soboto smo bili zadovoljni

Neva Pipan iz MOM, vodja delovne skupine, je ocenila, da je akcija zagotovo uspela, saj so občani iz narave pobrali veliko komunalnih odpadkov in zelenega obreza, ter posebej poudarila, da je bila toliko uspešnejša zaradi povezovanja in odličnega sodelovanja med občino ter njenimi mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi, Gasilsko brigado Maribor, prostovoljnimi gasilskim društvi in drugimi društvi, ki delujejo v posameznih četrtnih oziroma krajevnih skupnostih. “Z odzivom ljudi prejšnjo soboto smo bili zadovoljni, saj ocenjujem, da se je povabilu na akcijo odzvalo okoli tisoč občanov, med katerimi je bilo tudi velik mladih družin z otroki. Zbrali smo približno 10 ton odpadkov, med katerimi je bilo skoraj 4 tone zelenega obreza. Ugotovili smo, da je smiselno, da smo postavili zbirne točke tudi za zeleni obrez, saj ta zlasti v spomladanskih mesecih velikokrat pristane v gozdovih ali na obrobjih parkov. Kljub temu da smo pozivali ljudi, da naj ne pobirajo kosovnih odpadkov, so se tudi ti znašli na zbirnih mestih. Ne želimo si namreč, da bi v okviru takšne čistilne akcije ljudje počistili svoje kleti in domove in odnašali kosovne odpadke na začasna zbirna mesta v okviru akcije. Občane pozivamo, da svoje odpadke, prav tako zeleni obrez, odpeljejo v za to namenjene zbiralnice.”

Ugotovili smo, da je smiselno, da smo postavili zbirne točke tudi za zeleni obrez, saj ta zlasti v spomladanskih mesecih velikokrat pristane v gozdovih ali na obrobjih parkov. Kljub temu da smo pozivali ljudi, da naj ne pobirajo kosovnih odpadkov, so se tudi ti znašli na zbirnih mestih.

Pipanova dodaja, da so udeleženci sobotne čistilne akcije počistili velik del površin: “Omenim lahko Betnavski gozd, kjer so pri čiščenju sodelovale tudi ekipe javnih podjetij. Nabrali smo ogromno odpadkov. Tudi krajani Limbuša so se denimo zelo dobro organizirali. Takšna akcija ni namenjena samo čiščenju okolja, ampak tudi povezovanju. Ljudi smo pozvali, da naj gredo na sprehod z vrečko, ki so jo prinesli od doma, ponovno so jo uporabili tako, da so jo napolnili z odpadki in jo odložili na zbirnem mestu. Za ostale pa smo na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti na dan akcije zagotovili vreče za smeti in zaščitne rokavice.”

Jutri bodo vzpostavili 22 zbirnih mest

Enak sistem bo veljal tudi jutri (v soboto), ko bo čistilna akcija potekala v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih na levem bregu Drave: Bresternica-Gaj, Kamnica, Koroška vrata, Center, Ivan Cankar ter Malečnik-Ruperče. “Vzpostavili bomo 22 zbirnih mest. Ob tem so se že aktivirali posamezniki in društva, ki se bodo pridružili čistilni akciji. Znova ugotavljamo, da se nekatere mestne četrti zelo dobro organizirajo, tako da verjamem, da bo akcija znova uspešna. V akcijo smo vključili vse, od četrtnih svetnikov do referentov na mestnih četrteh, prav tako društva. Z dopisom smo pozvali vse upravnike večstanovanjskih stavb, da na vhode namestijo obvestila in še kako drugače obveščajo stanovalce, da se pridružijo čistilni akciji. Pozvali smo tudi Univerzo v Mariboru, osnovne in srednje šole. Z vabili preko župana smo pozvali tudi mestne svetnike, da se udeležijo akcije, in da na tak način s svojim vzgledom pokažejo, da nam je mar za to mesto.”

V akcijo smo vključili vse, od četrtnih svetnikov do referentov na mestnih četrteh, prav tako društva. Z dopisom smo pozvali vse upravnike večstanovanjskih stavb, da na vhode namestijo obvestila in še kako drugače obveščajo stanovalce, da se pridružijo čistilni akciji. Pozvali smo tudi Univerzo v Mariboru, osnovne in srednje šole. Z vabili preko župana smo pozvali tudi mestne svetnike, da se udeležijo akcije, in da na tak način s svojim vzgledom pokažejo, da nam je mar za to mesto.

Pipanova še poudarja, da so preteklo soboto zelo dobro sodelovali z gasilci, tudi za jutri pa se dobro odzivajo posamezna društva: “Za jutrišnjo akcijo se je odzval raftarski klub, ki bo čistil nabrežje reke Drave, prav tako se je odzval Športni center Barada s svojo ekipo, …”

Na vprašanje, ali bo tovrstnih čistilnih akcijah naletijo tudi na divja odlagališča odpadkov, Neva Pipan odgovarja: “Divja odlagališča se vedno najdejo. Če občani naletijo nanje, naj o tem obvestijo medobčinski inšpektorat, lahko tudi Snago ali pa posredujejo sporočilo na izboljsamo,maribor.si.”

Po 16. uri bodo odstranili označbe z zbirnih mest

Jutrišnji, drugi del čistilne akcije na levem bregu reke Drave, se bo začel ob 9. uri, trajal bo do 16-ih. “Zbirna mesta bomo postavili jutri do 9. ure in jih tudi ustrezno označili. Snaga in Nigrad bosta odpadke z zbirnih mest odpeljala po 16. uri in takrat tudi odstranila označbe z zbirnih mest, saj si ne želimo, da bi občani na ta mesta po zaključeni akciji še naprej odlagali odpadke. Inšpektorat bo ves čas z nami in bo po zbirnih mestih preverjal, ali so odpadki pravilno odloženi. Mestne četrti smo skušali vzpodbuditi, da bi bili na zbirnih mestih tudi informatorji, ki bi ljudi usmerjali in odvračali od tega, da bi na te točke odlagali kosovne ali kakšne druge odpadke od doma,” še pojasnjuje Neva Pipan.

Snaga in Nigrad bosta odpadke z zbirnih mest odpeljala po 16. uri in takrat tudi odstranila označbe z zbirnih mest, saj si ne želimo, da bi občani na ta mesta po zaključeni akciji še naprej odlagali odpadke. Inšpektorat bo ves čas z nami in bo po zbirnih mestih preverjal, ali so odpadki pravilno odloženi.

Ker gre za relativno veliko območje, je Mestna občina Maribor čistino akcijo želela organizirati v več terminih. “Na ta način bi bila akcija bolj obvladljiva, imeli bi več zbirnih mest. Zaradi epidemije pa smo morali akcijo razdeliti samo na dva datuma. Tako imamo zdaj veliko zbirnih mest za Snaga in malo za ljudi.”

Želimo si, da ta akcija postane tradicionalna. Da bomo vsako leto med 22. marcem (svetovni dan voda) in 22. aprilom, ko je svetovni dan Zemlje, družno čistili Maribor. “Seveda pa si želimo, da čez nekaj let tovrstne akcije ne bodo več potrebne, da bomo ljudi toliko osvestili, da tovrstnih odpadkov v naravi čez nekaj let več ne bomo našli.”