Zaposleni in dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor (SŠGT) so dopoldne s skoraj 800 krofi razveselili zaposlene v Domu pod gorco in UKC Maribor. Ravnatelj šole je ob priložnosti poudaril, da ne skrbijo le za izobrazbo dijakov, temveč jim želijo privzgojiti spoštovanje ter solidarnost.

»Dijake izobražujemo v poklicu, treba pa jih je tudi vzgajati, da spoštujejo starejše. Pomembno je, da znajo čutiti. Ker gre za poklic, kjer si v stalnem stiku z ljudmi, je treba mlade vzgajati, da imajo nekaj več v sebi, ne le tehnike strežbe«, je ob predaji krofov direktorju Doma pod gorco povedal ravnatelj SŠGT, gospod Dušan Erjavec.

Osemsto podarjenih krofov

V dveh dneh so zaposleni na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor spekli približno 800 krofov in z njimi obdarili domove za ostarele ter UKC Maribor. Žal učenci pri peki krofov niso mogli pomagati, kajti v šolo zaradi ukrepov še ne smejo. Krofe so pripravljali predvsem učitelji kuhe in drugi sodelavci. Ker veliko dijakov prihaja s Ptuja, so včeraj s prvo peko obdarili zaposlene v Domu upokojencev Ptuj.

Narazen, a v srcih skupaj

Zaposleni opažajo, da ob doslej najdaljši prepovedi šolanja v živo, tudi njihovi dijaki pogrešajo pristen stik v živo. Zanje in za nove generacije bodočih srednješolcev je zato danes v živo na Facebook strani potekal dogodek Narazen, a v srcih skupaj. Gre za inovativen način predstavitve dela na šoli, kajti tudi informativni dnevi bodo letos potekali drugače.

Delo v turizmu je na nek način podobno delu v domu za starostnike, pričarati jim je potrebno doživetje. Dan ne sme biti dnevu enak.

Kljub trenutnemu stanju želijo na SŠGT poudariti, da sektor ne bo vedno sodil v deficitarni sektor. Gostinstvo poteka na mnogih nivojih, enako pa velja tudi za sektor turizma. Računajo, da se bodo razmere v državi umirile. Tudi Gregor Žigon, direktor Doma pod gorco in nekdanji dijak SŠGT, je našel vzporednice med delom v domu starostnikov ter turizmom: »Delo v turizmu je na nek način podobno delu v domu za starostnike, pričarati jim je potrebno doživetje. Dan ne sme biti dnevu enak.«

Ustanovi tudi sicer veliko sodelujeta. »Učenci imajo pri nas prakso, pripravljamo pa tudi druge projekte. Naše sodelovanje je večplastno«, je še povedal Žigon.

Kljub okrnjenim informativnim dnevom je zanimanje za šolanje na mariborski Srednji šoli za gostinstvo in turizem veliko. Organizatorji današnjega spletnega dogodka so z odzivnostjo mladih nadvse zadovoljni.