Mariborska FS ustvarja generacije izjemnih inženirjev, tokrat pa nam odstira pogled na dva prav posebna interdisciplinarna študijska programa – gospodarsko inženirstvo in mehatronika. Diplomanti teh programov so zelo iskani, boš morda med njimi tudi ti?

Diplomanti Fakultete za strojništvo so izjemno podkovani in med delodajalci zelo zaželeni Foto: Fakulteta za strojništvo

Izobrazba tlakuje pot do zvezd, s pravim študijem pa bo pot lažja in še bolj polna uspehov. Pogovarjali smo se z vodjema dveh priznanih študijskih programov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki iz svojih vrst že leta pošiljata podkovane diplomante.

Zakaj boste s povezovanjem tehnike in ekonomije postali diplomant, ki ga podjetja izjemno cenijo in potrebujejo?

»Sodobno poslovno okolje je vse bolj dinamično in kompleksno. Od ljudi zahteva raznolika znanja in kompetence. Na eni strani so potrebni strokovnjaki s specifičnimi in fokusiranimi znanji, na drugi strani pa strokovnjaki, ki znajo razmišljati širše, in različna znanja povezovati. Živimo v dobi, ki ji radi rečemo Industrija 4.0, kjer smo takim zahtevam še posebej priča. Proizvodna podjetja so danes pred velikimi izzivi, kot so skrajšani tehnološki in inovacijski cikli ter potreba po ponudbi kupcem prilagojenih izdelkov. To zahteva drastično preobrazbo proizvodnih podjetij predvsem na področju digitalizacije poslovnih in proizvodnih procesov ter poslovnih modelov in organizacijskih praks. Gre za preplet tehniških in poslovno-organizacijskih znanj, ki so izrazito interdisciplinarna. In tukaj v vsem svojem sijaju nastopijo gospodarski inženirji,« začne vodja študijskega programa Gospodarsko strojništvo, red. prof. dr. Iztok Palčič.

ChallenGING the Future!

»Interdisciplinarnost, povezovanje in sodelovanje, obravnavanje izzivov iz različnih vidikov, trajno odgovorno razmišljanje in ravnanje ter timsko in projektno delo je samo nekaj izhodišč, na katerih temelji študijski program GING-S, ki ga izvajamo na Univerzi v Mariboru. Gre za študijski program, ki poskuša preseči omejenosti tipičnega inženirja na eni strani ter tipičnega ekonomista na drugi strani; program, ki že več kot 25 let generira diplomante, ki se izvrstno znajdejo v gospodarstvu, ter so usposobljeni za delovanje v sodobnih poslovnih okoljih,« pojasnjuje dr. Palčič.

Več osnovnih informacij o študiju GING-S najdeš na spletni strani FS in na spletni strani GING.

»Diplomanti GING-S so strokovnjaki, ki razumejo poslovni kontekst inženirskega znanja in strateško vlogo tehnologij, ki uspešno prenesejo razvojne in tehnološke dosežke v konkurenčne prednosti, in ki znajo hitro prepoznati ter izkoriščati poslovne priložnosti. Študij GING-S usklajeno sočasno izvajata Fakulteta za strojništvo (FS) in Ekonomsko-poslovna fakulteta (EPF). Gre za univerzitetni študij na 1. stopnji, ki ga je moč nadgraditi tudi na magistrski stopnji, kmalu pa bo možno tudi na doktorski. Univerzitetni študij GING-S traja 3 leta. Približno 75 % vsebin je s področja strojništva, 25 % pa s področja ekonomije. Razmerje je seveda logično, saj ima diplomant naziv gospodarski inženir (UN). Posebna odlika študija je projektna naravnanost, ki se še posebej kaže v 3. letniku, ko študenti v timih rešujejo izziv v izbranem podjetju. Gre za razvoj ali izboljšavo obstoječega izdelka, kjer združijo vsa tekom študija pridobljena znanja v okviru praktične projektne naloge,« dodaja.

Diplomant GING-S je strokovnjak z ekonomskimi in tehniško-tehnološkimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje procesov poslovanja in proizvodnje z usmeritvami v upravljanje in vodenje proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje, inženiringa ter vodenje in izvajanje ostalih dejavnosti, ki zahtevajo prvenstveno tehniško-tehnološka, ekonomska, poslovna, organizacijska in informacijska znanja.

Dr. Palčič se pohvali, da se število diplomantov GING-S hitro približuje številki 500, študenti pa so po končanem študiju pravi strokovnjaki, kar pomeni, da jih delodajalci radi in hitro zaposlijo. »To je potrdila tudi izvedena raziskava med diplomanti GING-S, ki je pokazala, da dobijo diplomanti prvo zaposlitev praviloma takoj ob zaključku študija ali že tekom študija, skozi kariero pa se izkazujejo z nadpovprečno hitrim napredovanjem,« pripomni vodja študijskega programa ter doda, da so prednost tudi izjemno široke zaposlitvene možnosti. GING-ovce najdete na delovnih mestih, kot so vodstvena dela v strojnih in inženirskih podjetjih, vodilna dela v tehniških in komercialnih sektorjih strojnih podjetij, vodenje razvojnih ali raziskovalnih projektov raznih smeri v stroki in izven nje, samostojni podjetnik, projektni menedžer, prodajni inženir, produktni vodja ali javni sektor.

Spremljate nas na našem Facebook profilu, kjer boste našli še več zanimivosti.

Študij je zagotovo eden od prvih večjih mejnikov v življenju človeka, zato je izbira pravega študija in s tem nadaljnje karierne poti še kako pomembna. Kot nekdanji GING-ovec lahko rečem, da sem tekom svoje poslovne kariere in opravljanja vodilnih funkcij v Boschevem koncernu spoznal, da je bila izbira študija pravilna, saj sta mi študij ekonomije, ki zahteva veliko analitskih sposobnosti in ambicioznosti, ter študij strojništva z različnimi projektnimi deli, v praksi ogromno pripomogla pri odločnem sprejemanju odločitev in reševanju poslovnih izzivov, s katerimi se na svoji karierni poti vsakodnevno srečujem. Vzporedno s kariernim razvojem mi je študij omogočal tudi velik napredek pri osebnostnem razvoju. Zato bi študij priporočal vsem, ki želijo svoje ideje razvijati in iskati rešitve v smeri izboljšav in napredovanja za boljši jutri in skupno dobro.

Boštjan Gorjup, univ. dipl. gosp. inž. – smer strojništvo, direktor gospodarjenja v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

Poklic, brez katerega ne gre

Drugi perspektivni študijski program Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, Mehatroniko, predstavi vodja programa, izr. prof. dr. Karl Gotlih. »V današnjem času so skoraj vsi tehniški izdelki, ne oziraje se na to, ali so za široko potrošnjo ali za profesionalno uporabo v industriji ali izven nje, recimo v medicini, v nekem smislu avtomatizirani, regulirani, samoučeči, avtonomni, torej takšni, da zagotavljajo enostavno upravljanje, kakovostno delovanje in, kot bi rekli v žargonu programerjev, ponujajo uporabniku prijazno izkušnjo. Sistemi, ki v izdelkih omogočajo takšno »udobje« posluževanja, pa vsebujejo množico elementov: senzorjev, motorjev, krmilnikov in seveda povezovalnih programov, ki poskrbijo, da vse teče po pričakovanjih. Da bi lahko razvili takšne naprave, jih upravljali ali primerno uporabljali, vzdrževali in na koncu tudi reciklirali, torej da bi bdeli nad celotnim ciklusom »trajanja« takšne naprave, so potrebni strokovnjaki, ki razumejo namen naprave, tehniko delovanja, tehnologijo izdelave in kako vse prej opisane sisteme povezati v nekaj uporabnega, delujočega, zanesljivega, varnega za okolje in ljudi – potrebni so mehatroniki,« pomen študija in veliko potrebo po dobrih mehatronikih opiše dr. Gotlih.

Mehatronik obvlada pestro paleto znanj, kar pomeni, da so mu odprte številne zaposlitvene možnosti
Foto: Fakulteta za strojništvo

Podkovani mehatroniki so z diplomami v rokah iz Fakultete za strojništvo odhajali že pred bolonjsko prenovo visokošolskega sistema, interdisciplinarni program, v katerem sta se družila FS in FERI, pa ostaja priljubljen in še bolj potreben tudi danes. »Po bolonjski prenovi evropskega visokošolskega sistema smo odlične izkušnje s študijsko smerjo Mehatronika razvili po novi bolonjski strukturi v prvostopenjski univerzitetni študijski program Mehatronika, prvostopenjski visokošolski študijski program Mehatronika (vsak traja 3 leta in prinese 180 ECTS), magistrski program Mehatronika (traja dve leti in prinese 120 ECTS). Tako kot pred bolonjsko prenovo so ti trije programi interdisciplinarni in se vključujejo v vsebine na FS in FERI. Programi sedaj tečejo že vrsto let in so bolj kot ne polno zasedeni, absolventi pa po dokončanju (nekateri že pred dokončanjem) najdejo delodajalca ali bolje – delodajalci najdejo njih,« pojasnjuje dr. Gotlih ter doda, da so programi akreditirani tudi pri Evropski inženirski zvezi, kar pomeni, da so priznani tudi mednarodno, potrebno pa je dodati, da je Mehatroniko v Sloveniji mogoče študirati le na mariborski univerzi.

Mehatroniki med delodajalci močno iskani

»Diplomiran inženir mehatronike (VS) ali Diplomiran inženir mehatronike (UN) ali Magister inženir mehatronike so nazivi, ki si jih posamezniki pridobijo po diplomiranju na prvi stopnji VS ali UN in na drugi stopnji MAG. Skupno vsem trem programom je, da so študenti, ki zaključijo programe, hitro zaposljivi skoraj povsod v gospodarstvu in negospodarstvu tako kot inženirji razvojniki, tehnologi, programerji, vzdrževalci, kot tudi vodje na vseh nivojih hierarhije v gospodarskih družbah,« možnosti mehatronikov predstavi vodja programa in doda: »Prav tako nastopajo kot lastniki podjetij, start-up podjetij, zastopniki družb, ki se ukvarjajo z visokotehnološkimi rešitvami za industrijo in izven nje. Ta profil inženirja je tisti, ki je sposoben zgraditi in zagnati industrijo 4.0 in tudi snovati, razvijati in vzdrževati najzahtevnejše sisteme v avtomobilih, letalih, ladjah, pa najsi bodo ta prevozna sredstva gnana z motorji z notranjim zgorevanjem ali s sodobnimi električnimi motorji.«