Nadaljnje aktivnosti bodo odvisne od sprejetja proračuna.

Preverili smo, katere ceste v Mariboru bodo do konca leta obnovili in uredili v Mariboru. Medtem, ko iz mariborske občine nismo še prejeli odgovora, so nam iz Direkcije RS za infrastrukturo odgovorili, da na območju MO Maribor do konca leta nimajo predvidenih obnov, sanacij in rekonstrukcij.

Prioritete ceste, uničene v neurjih

Konkretnih odgovorov iz občine, katere ceste bodo uredili, torej nimamo, so pa prioritete po njihovem ceste, ki so bile uničene v zadnjih neurjih. Dodajajo, da je treba zagotoviti prevoznost in preprečiti nadaljnje poškodbe v primeru močnejših padavin in neurij. Za investicije v ceste je letos v proračunu sicer predvidenih 6.274.525 evrov, kar vključujejo zgoraj navedene obnove, ob tem pa bodo sanirali ceste po neurjih, za kar po ocenjenih vrednostih predvidevajo sredstva v višini 1.100.000 evrov.

Iz direkcije pa opozarjajo, da je bila v začetku meseca zaključena še zadnja tretja etapa podaljška Ceste proletarskih brigad. “Projekt je razdeljen na tri etape v skupni dolžini 1.955 metrov. V sklopu projekta je bila zgrajena dvopasovna cesta s kolesarskimi stezami in pločniki, urejena križišča, avtobusni postajališči, cesta na Gorco, Studenška ulica ter urejeni komunalni vodi in cestna razsvetljava. Pogodbena vrednost vseh del znaša 11.454.216,53 evra, od tega je Direkcija za infrastrukturo prispevala 6.881.049,09 evrov in Mestna občina Maribor 4.573.167,43 evrov,” so zapisali v direkciji.

Več znanega po sprejetju proračuna

Po njihovih podatkih je bil zgrajen nadomestni most čez Brestrniški potok na cesti RT-937, odsek 8710 ter
rekonstruirana navezovalna cesta in urejene vodnogospodarske ureditve. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 765.967,73 evrov. “Na odseku 1292, Maribor- Vurberk – Ptuj, so bila izvedena dela strojnega krpanja vozišča v skupni vrednosti 118.029,00 evra, ” so še dodali v direkciji.

Do konca leta torej nimajo predvidenih drugih obnov, aktivnosti na ostalih projektih pa bodo znane po sprejetju
sprememb proračuna za leto 2024 in proračuna za leto 2025.