Prva dela v grajskem parku, priljubljenem sprehajališču Mariborčanov, so se že začela.

Na južnem robu Maribora stoji nekoč mogočni dvorec Betnava, ki izvira iz začetka 14. stoletja, od leta 1863 je bil poletna rezidenca mariborsko – lavantinskih škofov, po drugi svetovni vojni pa je z njim upravljal Agrokombinat Maribor. Leta 1986 je dvorec kupila družba Lipa iz Ajdovščine in tam vzpostavila prodajni salon pohištva, a ga je bila prisiljena zapustiti, potem ko je država po zaključenem denacionalizacijskem postopku leta 2000 dvorec vrnila Cerkvi. Leta 2007 se je mariborska nadškofija odločila, da bo objekt prenovila, in s tem namenom je stavbno pravico podelila podjetju Betnava d. o. o. v lasti skupinice cerkvenih uradnikov, ki je načrtovala tudi gradnjo hotela tik ob dvorcu. Gradbena dela, ki so jih nameravali poplačati z evropskimi sredstvi, je prevzela družba Vegrad. A zgradili so le kletno etažo dodanega objekta, saj so se glavni akterji zaradi poslovne goljufije znašli pred sodiščem ali celo v zaporu, stavbna pravica pa v stečajni masi. Stečajni upravitelj je nato stavbno pravico na dvorcu do leta 2028 prodal družbi Ustvarjalne poslovne rešitve v lasti Boštjana Zemljiča. Ta je ob nakupu leta 2013 dejal, da namerava v dvorcu urediti turistični kompleks, a je ostalo le pri besedah.

Dvorec, ki je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, je tako že vrsto let zaprt, prepuščen vremenskim vplivom in vandalom.

Obnova parka ob dvorcu

Od januarja 2022 je nova lastnica dvorca in pripadajočega parka družba Dvorec Betnava d.o.o., katere lastnik je Miha Bezjak. Družba je posestvo kupila kot dolgoročno naložbo.

Lastnica je lansko leto s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območne enote Maribor, Zavoda za gozdove – Območne enote Maribor in Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Maribor pridobila vsa potrebna soglasja za sanacijo močno zaraščenega, neurejenega in za obiskovalce tudi nevarnega parka. Glede na stanje v parku je jasno, da za tega že vrsto let ni nihče ustrezno skrbel. Pristojne institucije so odredile, da sme družba izvesti urejanje in čiščenja parka v obdobju od konca novembra lanskega leta do konca februarja letos, to je v obdobju, ko ptice ne gnezdijo. V parku so že odstranili vsa poškodovana in dotrajana drevesa, zaščitena zdrava drevesa so ostala, v prihodnje pa bodo v sodelovanju s stroko izvedli nadomestno pogozditev, s čimer bodo povrnili prvotno vsebino ter izgled tega območja. V naslednjih tednih bodo na celotnem območju parka očistili podrast in, ko bo dopuščalo vreme, zasejali travo na jasah.

Nova lastnica do sedaj še ni uspela vstopiti v dvorec Betnava

Čeprav je družba Dvorec Betnava d.o.o. že slabo leto lastnica vseh zemljišč na območju dvorca Betnava, v samo stavbo dvorca, ki stoji na teh zemljiščih, še ni vstopila. To ji onemogoča družba Ustvarjalne poslovne rešitve d.o.o., ki je iz stečajne mase kupila stavbno pravico. Dvorec, ki je bil v preteklosti znan po veliki poročni dvorani in restavraciji ter bogatem pročelju, je z zunanje strani v zelo slabem stanju, kakšno je stanje notranjosti, pa v tem trenutku ni znano.

In kakšna je dolgoročna vizija Dvorca Betnava d.o.o.? Nova lastnica želi obnoviti dvorec in celotno pripadajočo okolico. Dvorcu želi povrniti nekdanji sijaj, da bo spet v ponos mestu Maribor in njenim občanom. Vsebina dejavnosti v stavbi v tem trenutku še ni določena, zagotovo pa se bodo na zahodnem delu območja dvorca še naprej izvajale čebelarske in apiterapevtske dejavnosti, verjetno kmalu v novi in lepši podobi.