Projekti, ki so bili določeni v dogovorih z državo, naj se realizirajo, odgovarjajo iz Mestne občine Maribor.

Vir: Twitter

Podžupan Mestne občine Maribor Peter Samo Medved se je včeraj odzval na besede državnega sekretarja Andreja Rajha, ki jih je povedal na torkovi otvoritvi limbuške obvoznice. Glede ideje za izgradnjo predora pod mestnim središčem, ki ga je Maribor predstavil prejšnji vladi kot enega od ključnih projektov, se Rajh takrat ni želel konkretno opredeliti. “Takratni minister je podpisal izjavo z neznanim rokom, z neznano časovnico, z neznano varianto in v bistvu o tem, razen časopisnih člankov in ene načelne izjave, ni nič dorečenega. Se pa kot Mariborčan zavedam, da manjka povezava v smeri vzhod – zahod,” je dejal Rajh.

V Mariboru pa odgovarjajo, da so leta 2002 podpisali protokol z državo in izpolnjujejo svoje obveznosti, zato želijo, da država resno pristopi k temu dogovoru. Želijo namreč, da se izvede prva etapa zahodne obvoznice, da se sprejme državni prostorski načrt za nadaljevanje zahodne obvoznice, da se še letos izvede razpis za izvajalca za podvoz Ledina in da se realizira rekonstrukcija državne ceste v Brestrnici in Malečniku. To so tudi ključni projekti v Mestni občini Maribor.

Podžupan Medved je podrobneje predstavil t.i. protokol, ki ga je občina sklenila z ministrstvom za infrastrukturo sklenila. Aprila 2022 so ga podpisali tedanji minister Jernej Vrtovec, mariborski župan Saša Arsenovič in župan Hoče – Slivnica Marko Soršak. Čeprav je bil podpisan le protokol in ne bolj pravno zavezujoč dokument, v občini menijo, da bi ga bilo treba spoštovati.

“Projekti tečejo po časovnici”

“Rad bi vam predstavil, kaj je bilo do zdaj uresničenega in kaj ne. Prva tema je bila zahodna obvoznica Maribora, gre za prvo etapo od Lackove do Kardeljeve ulice, kjer piše, da bo objava javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del v drugi polovici aprila 2022. Takrat je to bilo tudi realizirano. Izvajalec je bil izbran, sedaj čakamo na uvedbo v delo,” je dejal Medved.

Iz protokola sledi, da sta naslednji fazi druga in tretja etapa zahodne obvoznice, to je področje od Kardeljeve ceste do priključka na avtocesto.  V občini so izvedli že javno razgrnitev, sedaj pa čakajo na sprejetje državnega prostorskega načrta. “Tudi ta zadeva teče po časovnici. Naslednja točka je bila regionalna cesta Pesnica – Jurij. Določeno je bilo, da bo Direkcija RS za infrastrukturo postopek izbire izvajalca gradbenih del izvedla jeseni 2022. Razpisa še ni. Naslednja točka je bila regionalna cesta v Malečniku. Razpis za izvajalca bi moral že biti, se pa po zdajšnjih informacijah zadeva zamika v naslednje leto.”

V protokolu je naveden tudi Malečniški most čez Dravo, ki ga lastniško upravlja država. Po besedah Medveda je bilo sklenjeno, da se bo izdelala projektna naloga, ampak do realizacije ni prišlo. Prav tako, čeprav bi ga že morali, niso izbrali izvajalca gradbenih del za podvoz Ledina. Zaenkrat je projekt v fazi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V pričakovanju uresničevanja sporazuma

“Kar se tiče mestnega predora Maribor, je bilo naročeno, da bo občina naročila študijo o izvedljivosti in izvedla revizijo tega projekta. To smo naredili, leta 2022 pa smo celotno dokumentacijo predali direkciji za infrastrukturo. Zdaj so vse aktivnosti v sklopu tega sporazuma zastale,” našteva Medved. V skladu s podpisanim protokolom bi morala direkcija po njegovih besedah med drugim pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta in predlagati uvrstitev projekta v državni proračun, a tega po informacijah, s katerimi razpolagajo na mariborski občini, ni storila. Občina mora sicer še sprejeti občinski prostorski načrt, kjer se čaka na potrebna soglasja državnih organov in potem drugo branje v mestnem svetu. Medved računa, da bo ta sprejet še letos.

“Pričakujemo, da bosta ministrstvo in direkcija ta sporazum izvajali. Takrat je bil izkazan obojestranski interes, računali smo, da bi se po časovnici ti projekti tudi izvajali. Pristojne ministre bomo povabili na ustrezne pogovore in jih pozvali k realizaciji tega protokola. Bi pa si želeli, da bi poslanci in državni sekretar iz Maribora bili malo bolj naklonjeni tej realizaciji. Upam, da je bila sekretarjeva izjava vzeta malo iz konteksta in da se bodo stvari nadaljevale. Ne želim si, da bi ti projekti zastali, ker so za razvoj Maribora in prometne infrastrukture ključni. Če se v drugih krajih gradijo obvoznice, če se vlaga v infrastrukturo v prestolnici in okrog prestolnice, pričakujemo nadaljevanje aktivnosti tudi pri nas. Razumemo, da bo proračun Republike Slovenije obremenjen s posledicami odprave posledic katastrofalnih poplav in verjetno se bodo časovnice temu prilagajale, ampak ne pričakujemo odstopa od aktivnosti,” je sklenil podžupan Medved.

Tudi v našem uredništvu smo se za več zadev, med drugim za cesto skozi Malečnik, obrnili na Andreja Rajha, vendar nam kljub zagotovilom odgovora, kako kaže sanaciji in kdaj bo ta končana, ni uspelo dobiti, saj se na pisna vprašanja sekretar v nadaljevanju ni več odzval.