Med največjimi izzivi za letošnje leto bo po županovih besedah organizacija OFEM.

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je predstavil občinski proračun za leto 2023 ter spregovoril o projektih, izzivih in draginji, ki pesti mnoge meščane.

»Veseli smo, da nadaljujejo delo iz prvega mandata in razvoj mesta. V mestu se gradi vsepovsod, nadaljuje se urejevanje mesta, kmalu bomo dobili Center Rotovž in zdravstveno postajo Magdalena. V Mariboru še nikoli ni bilo tako nizke brezposelnosti, vendar je draginja udarila vsepovsod, a kljub temu vse ustanove obratujejo,« je dejal župan.

Med največjimi izzivi za letošnje leto bo po županovih besedah organizacija OFEM-a in gradnja atletske dvorane, verjame pa tudi, da bo po olimpijadi v mestu ostala pomembna športna infrastruktura.

Glede draginje je župan povedal, da so na občini zaskrbljeni nad visokimi zneskih na položnicah in si prizadevajo, da bi bile cene na računih vzdržne in manjše, kot je bilo sprva rečeno. Kot možnost so preučili tudi obročno plačevanje položnic v času, ko toplote ne potrebujemo. Prav tako pričakuje, da bo kmalu sprejeta nova uredba, ki bo omogočala nižjo ceno toplote v tistih ustanovah, ki so bile do zdaj bolj izpostavljene.

Prvo branje proračuna in največje investicije leta

Pred nami je ambiciozen proračun za 2023, prvo branje bo na četrtkovi seji, znaša 192,1 milijon evrov,” je dejala Mateja Cekić iz Mestne občine Maribor.

Največje investicije letošnjega proračuna so obnove cest: Medvedova, Koseskega, Proletarske brigade in Streliška, nadaljevanje del Centra Rotovž, ogrevalne atletske steze Poljane, vrtca Brezje, energetska obnova OŠ Tabor, dokončanje del OŠ Franceta Prešerna, brvi Lent, nabrežje reke Drave in Taborskega nabrežja, dravske kolesarske poti in zdravstvene postaje Magdalena.

»Rok za izvedbo del zahodne obvoznice je 900 dni, tako da lahko spomladi 2026 pričakujemo zaključek tega dela obroča in začetek gradnje predora pod centrom,« je še dejal župan.

Mestna občina se bo letos zadolžila za 27 milijonov evrov.

Mestni svet o gradnji stanovanj

Na prihajajoči seji mestnega sveta v četrtek bodo predlagani trije odloki.

Prvi je odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje ob Dvoršakovi ulici, kjer je predvidena gradnja dveh večstanovanjskih blokov, namenjenih za mlade in mlade družine. Zmagovalna arhitekturna rešitev za gradnjo blokov je bila povzeta v dopolnjen osnutek akta, ki je v tem mesecu bil javno razgrnjen. Sama razgrnitev poteka do 30.1., do takrat ima javnost možnost dajanja pripomb. Bloka sta zasnovana kot skupnostni prostor za mlade, v pritličju je možnost umeščanja dodatnih vsebin, na območju pa so zagotovljene tudi zelene površine, otroška igrišča in parkirna mesta za potrebe stanovalcev.

Drugi odlok je občinski podrobni prostorski načrt za območje oskrbovanih stanovanj na Pobrežju; gre za gradnjo bloka s pritličjem in 7 nadstropij, ki se bo nahajal neposredno ob obstoječih stolpičih Doma Danice Vogrinec. Gradnja bloka je državna investicija, ki bo namenjena najemu tistim, ki sodijo v skupino oseb nad 65 let. Stanovanja bodo oskrbovana, zanj pa še poteka javna obravnava.

Zadnji odlok je o občinski prostorski načrt za del območja Studenci 4; gre za drugo obravnavo, saj so bile vključene manjše spremembe. Težavo je predstavljala polemika dopisa okoliških prebivalcev, ki so pozivali občino, naj ustavi projekt, saj so menili, da ni ustrezne prometne povezave. Na občini so skupaj s strokovnimi službami odkrili, da prometna obremenitev ne bo tako velika, da tega območje ne bi preneslo.

Obeta se sprememba odloka o občinskih cestah, saj želijo na občini določiti pogoje, na kakšen način lahko odstranjujejo zapuščena kolesa oziroma lahka motorna vozila iz javnih prometnih površin.

Problematika koles

»V zadnjem času imamo precej zapuščenih koles nameščenih na stojalih za kolesa, klopeh, kandelabrih javne razsvetljave, s to spremembo pa želimo določiti pogoje pod katerimi lahko občinska služba ali vzdrževalci zapuščena kolesa odstranijo. Ko bo ta pregledniška služba ugotovila, da je kolo zaklenjeno na javno površino že dalj časa, bo kolo popisalo in v roku sedmih dni tudi odstranilo. Kolo bo hranjeno pri koncesionarju 90 dni, hkrati bo objavljeno na spletni strani, po 90 dnevih pa bo koncesionar kolo bodisi prodal, bodisi podaril raznim društvom,« je dejal Aleš Klinc, vodja sektorja za komunalo in promet.

Kaj obetajo januarske položnice?

»Z Ministrstvom za infrastrukturo potekajo konstruktivni pogovori, ministrstvo sledi našim pripombam, predlogom in napovedim, kar se bo zgodilo s ceno položnice. Pričakujemo, da bo vlada reagirala na ta na način, da bo poskrbela za zamejitev oziroma regulacijo cen zaščitenih odjemalcev, to so vrtci, šole in zdravstveni domovi,« je povedal direktor Energetike Maribor Boris Novak, ki je napovedal, da bodo cene na položnicah nekoliko nižje od cen, ki so bile objavljene.

Na Energetiki Maribor bodo s soproizvodnjo električne energije lajšali breme cen zemeljskega plina in cene toplote.