Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes sklical delovni sestanek, na katerem so skupaj s predstavniki pristojnih služb pregledali razmere na področju obvladovanja okužbe novega koronavirusa.

Župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič je danes sklical delovni sestanek, na katerem so skupaj s predstavniki pristojnih služb – Nacionalnega inštituta za javno zdravje, enote Maribor, UKC Maribor, ZD Maribor, Civilne zaščite, Gasilske brigade Maribor, Upravne enote Maribor, Policijske uprave Maribor, Območnega združenja Rdečega križa Maribor ter strokovnih služb MOM – pregledali razmere na področju obvladovanja okužbe novega koronavirusa Covid-19 na našem območju.

Vključene tudi gospodarske zbornice in Slovenska vojska

Župan je s sklepom imenoval Svet za obvladovanje širjenja Covid-19 Mestne občine Maribor, vanj je vključil vse naštete službe, ob tem pa še Območno obrtno zbornico Maribor in Štajersko gospodarsko zbornico ter Slovensko vojsko. Svet se bo sestajal po potrebi, ves čas pa si bo izmenjeval informacije o aktualnih razmerah ter se usklajeval ob ukrepih.

Skupna ugotovitev današnjega sestanka je, da službe dobro delajo in zelo uglašeno sodelujejo za zajezitev širjenja v celotni regiji. To je tudi ključni namen vseh aktivnosti, ki jih izvajamo vsak na svojem področju. Da bomo pri tem zares uspešni, pa je ključno sodelovanje vsega prebivalstva.

Glavne ugotovitve oziroma poudarki sestanka so:

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je območje Maribora je trenutno med tistimi, kjer je še dokaj malo okužb. Po zadnjih podatkih so vsi okuženi okužbo prinesli iz tujine, sekundarnih okužb pa tukaj zaenkrat nimamo znanih, je povedal vodja epidemiološke službe za mariborsko območno enoto NIJZ Zoran Simonovič. Nekoliko ugodnejši trenutni položaj pa ne pomeni, da ni naša regija enako ogrožena kot druge.

 V Mariboru imamo eno vstopno točko za obravnavo in odvzem brisov pri pacientih s sumom na Covid-19: ob Cesti proletarskih brigad 21 je začela delovati 5.marca 2020. Točka je postavljena proč od zdravstvenih ustanov.

 Zdravstveni dom Maribor je zaprl veliko vhodov v svoje prostore. Paciente na vhodu sprejmejo medicinske sestre, ki jih povprašajo, ali so se morebiti gibali na območju okužbe in ali so bili v stiku s kakšno okuženo osebo. Direktor dr. Jernej Završnik občane poziva in prosi, da se vedejo odgovorno. To pomeni predvsem, da upoštevajo zaščitne ukrepe, ki veljajo v zdravstvenih ustanovah, in so iskreni v komunikaciji z zdravstvenimi delavci ter ne prikrivajo informacij o tem, da so bili na endemičnem območju, v stiku z okuženo osebo … Za njihovo in za varnost drugih pacientov ter zdravstvenega osebja je pomembno, da osebju dajo resnične informacije.

 Univerzitetni klinični center Maribor. Dr. Vojko Flis, direktor, je povedal, da bodo poseben izziv predstavljale morebitne operacije okuženih bolnikov. Sprejeli so različne ukrepe za zaščito svojih zaposlenih, saj je izjemno pomembno, da ohranimo učinkovit zdravstveni sistem z zadostnim številom osebja tudi ob hujšem širjenju virusa. Paciente bodo prosili, da ne hodijo na naročene preglede.

 Tudi druge službe so sprejele zaščitne ukrepe, s katerimi preprečujejo širjenje okužbe v svojih kolektivih ter s strank na zaposlene; ustrezne ukrepe oblikujemo tudi na Mestni občini Maribor (z našimi javnimi podjetji in zavodi) in Upravni enoti Maribor. O vseh ukrepih bomo sproti obveščali javnost.

 Območno združenje Rdečega križa Maribor bo preko svoje mreže prostovoljcev spremljalo potrebe starejših, ki so najbolj občutljivi, predvsem tiste, ki živijo sami in je zanje bolje, da se izogibajo socialnim stikom.

 Kdor sumi, da je okužen z virusom Covid-19, naj ne gre v ambulanto, ampak pokliče osebnega zdravnika in upošteva navodila zdravstvenega osebja. Telefonska številka ZD Maribor je 02 22 86 200, v času delovanja dežurne ambulante pa 02 33 31 809.

 Kdor je v karanteni in samoizolaciji, mora dosledno upoštevati navodila zdravstvenega osebja. V karanteno zdravniki napotijo osebo s potrjeno okužbo, ki pa ne kaže hujših bolezenskih znakov in je ni treba hospitalizirati. Kdor se je vrnil z območja, kjer je razširjena okužba, naj ostane doma 14 dni (samoizolacija). Ta ukrep je lahko zelo učinkovit, če je dosledno izvajan: tudi če oseba ne kaže bolezenskih znakov, naj ne hodi med ljudi do konca inkubacijske dobe (14 dni).

 Vsem nam je v interesu, da smo čim bolj informirani o širjenju virusa v naši državi in neposrednem okolju ter o ukrepih, s katerimi ga bomo zajezili. Za najbolj ažurno in kakovostno informiranost priporočamo spremljanje informacij in upoštevanje ukrepov, ki jih objavlja NIJZ (spletna stran NIJZ).

Ljudi ne smemo stigmatizirati, okuži se lahko vsak

Na koncu pa želimo poudariti predvsem: ljudi, ki so potrjeno okuženi z virusom Covid-19 oziroma, ki so zboleli, ne smemo stigmatizirati. Okuži se lahko vsakdo izmed nas. Večina nas bo okužbo prebolela v blažji obliki, zato je pomembno, da ostanemo preudarni in mirni. Ob tem pa se moramo vesti kar najbolj zaščitno do lastnega zdravja in do zdravja soljudi ter upoštevati priporočene zaščitne ukrepe. Virus bomo premagali, zato sta strah in panika povsem odveč.

Vsakodnevni preventivni ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom Covid-19 (vir: NIJZ):

 izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;

 ne dotikamo se oči, nosu in ust;

 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma;

 upoštevamo pravila higiene kašlja in kihanja (v robec, rokav);

 redno si umivamo roke z milom in s tekočo vodo;

 na delovnem mestu in drugod vzdržujemo razdaljo najmanj 1,5 metra od drugih ljudi;

 izogibamo se zaprtih prostorov, kjer se zadržuje veliko ljudi;

 prostore redno zračimo.