Mariborski mestni svetniki so na 24. redni seji MS MOM potrdili vse točke dnevnega reda.

Mariborski mestni svetniki so danes v prvi obravnavi sprejeli občinsko strategijo športa, do naslednje obravnave pa med drugim zahtevali širšo javno razpravo na to temo. Soglašali so tudi s prodajo občinskega deleža v Dimnikarstvu Maribor in osnutkom lokalnega energetsko podnebnega koncepta.

Želijo deset odstotkov več mladih športnikov

Strategija športa Mestne občine Maribor za obdobje do leta 2030 ima namen ustvariti pogoje za razvoj športa na vseh področjih. “Cilj je postati športu prijazno mesto za vse občane, dnevne obiskovalce, športni turizem, profesionalne športne ekipe, selektivni šport, prostočasne športne dejavnosti otrok in mladine, šport starejših in šport invalidov,” je povedal vodja občinskega urada za šport Darko Zarič.

Med drugim so si zadali, da bodo v desetih letih povečali število otrok in mladih v tekmovalnih športih za deset odstotkov, število kategoriziranih športnikov pa nad 10 odstotkov. Mrežo športnih objektov bodo po napovedih povečevali z vključitvijo šolskih telovadnic in novimi javno-zasebnimi partnerstvi. Med cilji, ki so jih zapisalo v strategijo, je tudi vzpostavitev enotnega upravljavca športne infrastrukture na Mariborskem Pohorju.

“Investicije brez finančnih okvirjev”

Navajanje investicij brez finančnih okvirjev je zavajanje,” je menil predstavnik Liste Franca Kanglerja – NLS Milan Mikl. Lista kolesarjev in pešcev si želi več pozornosti rekreativnemu športu mladih, ki niso vključeni v športne kolektive, ter ureditvi infrastrukture za širšo javnost, kot so poti za sprehajalce in otroška igrišča. Predstavnica Levice Tatjana Frangež je predlagala, da se šolska igrišča odpre za vse ljudi, predstavnik SD Matej Žmavc pa razvoj infrastrukture za profesionalne kolesarje.

Več mestnih svetnikov je menilo, da bi bilo treba v oblikovanje strategije vključiti širši krog ljudi. Podžupan, pristojen za področje športa, Samo Peter Medved je odgovoril, da so le redki športni klubi želeli sodelovati. “Strinjam se, da je še veliko predlogov, da je treba vključiti tudi javnost, zato pa tudi sprejemamo ta dokument v dveh branjih,” je povedal.

Podobno je dejal župan Saša Arsenovič: “Pohvalno je, da smo končno dobili ta dokument in lahko na podlagi tega razpravljamo. Nikamor se nam ne mudi, vse bomo temeljito preučili. Smo prvi, ki sploh delamo to strategijo v tem mestu.”

Del svetnikov ni zadovoljnih z izvedbo razpisov

Področje športa je v zadnjem času v mariborski politiki večkrat predmet razprav. Del mestnih svetnikov ni zadovoljnih z izvedbo občinskih razpisov na tem področju in poslovanjem javnega zavoda Športni objekti Maribor, ki se trenutno pretvarja v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor. Lista Franca Kanglerja – NLS in Lista za pravičnost in razvoj (LPR) sta danes predlagali sklic izredne seje mestnega sveta na to temo. “Sumljivi posli pri financiranju športa v Mariboru v zadnjih treh letih ter nepravilnosti pri poslovnih poročilih in vodenju Športnih objektov Maribor se bodo morali postaviti pred oči mariborske javnosti,” sta sporočili.

Podaja deleža v Dimnikarstvo Maribor

Mestni svetniki so danes razpravljali tudi o prodaji 40-odstotnega deleža Mestne občine Maribor v družbi Dimnikarstvo Maribor. Po besedah vodje občinskega urada za finance in proračun Mateje Cekić so se za ta korak odločili zato, ker podjetje ne opravlja strateških storitev za občino in ker ji 40-odstotni delež ne omogoča zadostnega vpliva na odločitve glede poslovanja družbe. Ceno bo določila uradna cenitev, ostali družbeniki pa bodo imeli možnost uveljavljanja predkupne pravice.

Potrdili mandata in plan za nevtralno sosesko

Na današnji seji so mestni svetniki potrdili predlog za nov mandat direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor Borisa Hajdinjaka in direktorice Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) Katarine Klančnik Kocutar.

Soglašali so tudi s pripravljenim osnutkom lokalnega energetsko podnebnega koncepta. Ambicija Mestne občine Maribor je postati podnebno nevtralna občina do leta 2045. Do leta 2030 naj bi vzpostavili prvo podnebno nevtralno sosesko in za najmanj 20 odstotkov zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida glede na trenutno stanje.