Župana podpisala dogovor o sodelovanju na področju gospodarstva, kulture, športa, industrije, tehnologije, izobraževanja, informacijskih tehnologij in turizma.

Veleposlaništvo Ruske federacije v Slovenije in Javna agencija SPIRIT Slovenija organizirata Dneve orlovske pokrajine. V sklopu njihovega obiska je delegacija obiskala tudi Maribor, kjer se je s predstavniki ruske delegacije iz pokrajine Orel odvijal tripartitni dogodek, saj so delegacijo iz ruske strani zastopali predstavniki gospodarske, politične in kulturne sfere.

Podpisan dogovor o sodelovanju

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je skupaj s predstavniki Univerze v Mariboru sprejel župana mesta Orel Novikov Vasily Fedorovich. Župana sta tudi podpisala dogovor o sodelovanju med mestom Maribor in mestom Orel na področju gospodarstva, kulture, športa, industrije, tehnologije, izobraževanja, informacijskih tehnologij in turizma. Vodja mednarodne pisarne na Univerzi v Mariboru Uroš Kline je podpisal partnerski dogovor med Univerzo v Mariboru in Turgenev Orel državno Univerzo za področju mobilnosti študentov in profesorjev ter na področju programskega in znanstvenega sodelovanja.

Cilj je tudi navezovanje gospodarskih stikov

Obisk gospodarske delegacije so zastopala podjetja na področjih kmetijske industrije, tekstilne industrije, računalniškega programiranja, svetovanja in druge s tem povezane dejavnosti, gostinske dejavnosti ter na področju elektro in elektrotehnične industrije. Cilj predstavitev in kasneje tudi B2B sestankov je bil navezovanje gospodarskih stikov s podjetji v regiji.

Velike možnosti za sklenitev posla

O pomenu sodelovanja na poslovnem področju je Igor Vidovič, direktor podjetja 1A PROTEAM povedal: »Dogodek je bil namenjen poslovnemu mreženju tudi za mikro, mala in srednja podjetja iz vseh sektorjev, ki načrtujejo širitev na nove trge, oziroma iščejo nove poslovne partnerje v Rusiji. Predstavniki 1A PROTEAM konzorcija, ki združuje podjetja za skupno nastopanje na tujih trgih, smo prepričani, da smo z udeležbo postavili dobre temelje za nadaljnje poslovno sodelovanje. Tovrstni dogodki podjetjem omogočajo velike možnosti za navezovanje stikov in tudi za sklenitev poslov.«

Sodelovanje na dolgi rok

Kulturni del delegacije, glasbenike guvernerskega komornega zbora LIK iz Orlovske pokrajine je sprejel mednarodni priznan mariborski zbor Carmina Slovenica. Skupaj so nastopili pod naslovom »Ruska duhovna glasba« v akustično izpopolnjeni in prenovljeni Minoritski cerkvi. Pred nastopom je spregovoril župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec, ki je povedal: »Veseli smo in zahvaljujem se vam za obisk tako raznolike delegacije, ki bo pomembno prispevala h krepitev sodelovanja na vseh področjih. Upam, da bo to začetek da sodelovanja na področju gospodarstva, saj je ekonomija podlaga oziroma osnova, ki omogoča sodelovanje na dolgi rok med narodi in mesti in da bomo na podlagi današnjih sestankov lahko pričeli uspešno sodelovanje.«