Neva Pipan je predstavila rezultate glasovanja participativnega proračuna za leti 2023 in 2024.

Neva Pipan je predstavila rezultate glasovanja participativnega proračuna za leti 2023 in 2024.

V Mariboru so danes predstavili rezultate glasovanja participativnega proračuna za leti 2023 in 2024. Gre za že četrti cikel, v okviru katerega so občanke in občani predlagali 273 predlaganih projektov, na glasovanju med 1. in 16. oktobrom so izglasovali 86 projektov, za katere mestna občina tokrat namenja milijon evrov. Med 28. junijem in 30. septembrom so bili predlagani projekti v fazi presoje. Strokovna komisija je skupaj z uradi in službami preučila izvedljivost projektov. “Člani komisije so za presojo porabili približno 670 ur dela. Ukvarjali so se z ocenjeno vrednostjo, izpolnjevanjem kriterijev, ocenjevali pa so zgolj tehnično izvedljivost projektov in ne vsebinske,” je poudarila vodja projektov Neva Pipan.

V okviru območja 1, ki obsega Krajevni skupnosti Bresternica – Gaj in Kamnica ter Mestno četrt Koroška vrata je bilo izglasovanih 15 projektov, največ glasov je prejel projekt postavitve košev in klopi na pešpoti ob reki Dravi v Krajevni skupnosti Bresternica – Gaj.

Na območju 2, ki obsega Mestni četrti Center in Ivan Cankar in Krajevno skupnost Malečnik – Ruperče je bilo izglasovanih 19 projektov, največ glasov so občani namenili pobudi o več drevesih ob pločnikih in na trgih.

12 projektov je bilo izglasovanih na območju 3, ki pokriva Krajevne skupnosti Limbuš, Pekre in Razvanje ter Mestno četrt Radvanje. Največ glasov so občani namenili projektu v KS Libuš – ureditvi broda za kolesarje in pešce med Drava Centrom (Limbuš) in Sidrom (Bresternica).

Največ, 25 projektov, so izglasovali na območju 4, ki obsega Mestne četrti Magdalena, Nova vas, Studenci in Tabor. Z največ glasovi so krajani podprli projekt na Taboru, in sicer ureditev Malega betnavskega gozda in sprehajalne potke ob doživljajskem igrišču.

V okviru območja 5, ki obsega Mestne četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci, Pobrežje in Tezno je bilo izglasovanih 15 projektov, na prvem mestu se je znašla sanacija igrišča pri Osnovni šoli Borcev za severno mejo v MČ Pobrežje.

Povprečna vrednost vseh 86 izglasovanih projektov znaša 11.309 evrov, skupna vrednost 972.590 evrov, 7.410 evrov je neuvrščenih sredstev. “Med občani je bilo 116 predlagateljev predlogov participativnega proračuna in 2581 glasovalcev. Najmočneje je bila zastopana starostna skupina med 30 in 50 let. Želeli smo si, da se v projekt vključi več mladih, kar nam je v določeni meri tudi uspelo. Pri predlagateljih se je delež sodelujočih mladih s 6.80 povečal na 11,21 odstotkov.”