Problematičnih naj bi bilo le še nekaj hektarjev zemljišč, kjer pa do težav prihaja zaradi neurejenega lastništva.

Ministrstvo za gospodarstvo še vedno usklajuje vsebino pogodb z graško Magno glede načrtovane vzpostavitve proizvodnje v proizvodni coni Hoče Slivnica. Kljub temu so predstavniki ministrstva za STA zagotovili, da za zdaj od začrtane časovnice ni večjih odstopanj, zato bi investitor z gradnjo lahko začel julija. Odkupili so tudi že večino zemljišč.

Pogodbe že podpisane, kupnine prejete

Kot so pojasnili na gospodarskem ministrstvu, skupaj z občino intenzivno delajo na vzpostavitvi poslovne cone. Z večino lastnikov so že podpisali pogodbe in ti so tudi že prejeli kupnine, medtem ko so ostalim vročili zavezujoče ponudbe v skladu s posebej za Magnin projekt sprejetim zakonom o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije.

Problematičnih le še nekaj hektarjev

“Kljub vročenim zavezujočim ponudbam potekajo vse aktivnosti v smer, da v nobenem primeru ne bi bilo potrebno uporabiti zakonskih določil o razlastitivi,” še naprej zagotavljajo na ministrstvu, kjer so se po neuradnih informacijah dogovorili tudi s tistimi lastniki zemljišč in kmeti, ki so se najdlje upirali. Tako naj bi bilo problematičnih le še nekaj hektarjev zemljišč, kjer pa do težav prihaja zaradi neurejenega lastništva.

Nekateri lastniki ali dosedanji najemniki zemljišč, ki živijo od kmetijstva, bodo v skladu z dogovori deležni nadomestnih zemljišč, ki naj bi jih država zagotovila iz kvote Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter sta z njimi doslej upravljala javni gospodarski zavod Rinka ob zaporu v Rogozi in Perutnina Ptuj v Hotinji vasi.

Podpisati je potrebno pogodbi

Država namerava z avtomobilsko multinacionalko podpisati dve pogodbi; prva je povezana z dodelitvijo spodbude podjetju, ki jo vlade podpišejo z vsakim tujim investitorjem, druga pa bo podpisana zato, ker gre v primeru tega projekta za strateško investicijo na razvojnem območju. Ta bo vsebovala vse zakonske zahteve – pravice in obveznosti obeh strani, zaveze glede obsega investicije in opredelitev posledic neizpolnitve.

Magna prejela finančno spodbudo

Vlada je Magni že dodelila finančno spodbudo v višini 18,6 milijona evrov, ki bo po besedah državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija hitro povrnjena. Tovarna naj bi namreč v naslednjih treh letih samo iz naslova davkov in prispevkov predvidoma prispevala 15 milijonov evrov, medtem ko naj bi celotni zunanji učinki investicijskega projekta znašali skoraj 70 milijonov evrov.

Čeprav se od začetka projekta govori, da bo tovarna prinesla 3000 novih delovnih mest, je za zdaj investitor napovedal, da bo v lakirnici zaposlil okoli 400 ljudi. Magna je že pred časom objavila prve oglase za zaposlitve. Do konca leta pričakujejo potrditev druge faze, ki naj bi bila obsežnejša kot prva.

STA