Med 12 finalistkami letošnjega Zlatega kamna sta tudi občini s Pohorja in iz Slovenskih goric.

V ožji izbor za letošnjo nagrado Zlati kamen, ki v ospredje postavlja razvojno najbolj prodorne občine, so se iz vzhodne Slovenije uvrstile občine Lovrenc na Pohorju, Sveta Trojica v Slovenskih gorica in Dobrovnik. Med nominirankami iz zahodne Slovenije so občine Ajdovščina, Bled in Bovec, Loški Potok, Medvode in Vodice iz osrednje in jugovzhodne Slovenije z Notranjsko, Dravograd, Laško in Solčava iz regije od Koroške do Posavja.

Marko Rakovnik: Vesel in ponosen sem, da je naše delo opaženo tudi v širši javnosti

Župan občine Lovrenc na Pohorju Marko Rakovnik nam je glede nominacije lovrenške občine za nagrado Zlati kamen povedal: “Vesel in ponosen sem, da je naše delo opaženo tudi v širši javnosti. V čast nam je biti v družbi nominirancev za nagrado, ki se podeljuje razvojno najbolj prodornim. To nikakor ne pomeni, da smo popolna občina, vzorna v vseh pogledih, ki si zasluži samo in zgolj odlične ocene. Smo pa zelo veliko naredili za razvojni preskok, nove pristope ter v ospredje postavili ustvarjalnost in pozitivni duh, ki edini vodi do resničnih sprememb na bolje. Občina ima pred seboj še veliko izzivov, vendar tudi dobro ekipo, veliko idej, še več energije in zagnanosti. Na probleme gledamo kot na izzive in smo veseli, ko nam uspejo novi in novi projekti. To se vse bolj izkazuje v lokalnemu okolju, dobri klimi in sodelovanju na vseh ravneh. Prepričan sem, da bo Lovrenc na Pohorju nominiran še kdaj, še kje, da bo rasel in se razvijal še naprej, v dobro vseh občanov.”

Tokrat bo posebej poudarjena uspešnost občin v štiriletnem mandatnem obdobju glede na dane predvolilne obljube

Med 12 finalistkami bo strokovni svet Zlatega kamna izbral štiri regionalne zmagovalke, na koncu pa še razvojno najprodornejšo občino, ki bo prejela letošnjo nagrado Zlati kamen. Rdeča nit letošnjega izbora je prilagojena volilnemu letu. Strokovni svet se bo posebej osredotočal na razvojne premike v času zadnjega mandata s posebnim poudarkom na trajnostnemu razvoju, prilagajanju občin glede na klimatske spremembe ter vključevanju prebivalcev v odločanje. Pri izboru bo svet tudi primerjal dosežke občine s predvolilnimi obljubami in tako ugotavljal, do katere mere so bile te obljube izpolnjene.

“Za letošnji izbor smo pripravili dva nova prijema. Prvi je analiza preboja, ki primerja stanje pred začetkom mandata s tistim v zadnjem obdobju mandata. Analiza vključuje vseh 61 kazalnikov, ki so vključeni v sistem ISSO (Informacijski sistem slovenskih občin). Drugi prijem je posebna analiza transparentnosti in vključevanja občanov v odločanje z 20 parametri,” sporočata organizatorja Zlatega kamna, podjetje SBR, ki skrbi za vsebinski, in Planet GV, ki skrbi za organizacijski in poslovni razvoj. O dobitnicah nagrade Zlati kamen odloča strokovni svet, v katerega so vključeni strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz prakse.

Podelitev nagrade Zlati kamen 2022 je načrtovana za 15. marec. Potekala bo v hotelu Mons v Ljubljani v skladu s takrat veljavnimi predpisi za omejevanje širjenja virusa covid-19.