V Spodnji Voličini obnovili fasado na tako imenovani stari šoli, ki pa je že več kot 100 let ne uporabljajo za potrebe izobraževanja. V objektu so stanovanja.

V središču Voličine v občini Lenart, v neposredni bližini župnišča, cerkve sv. Ruperta in zeliščnih vrtov, so pred kratkim zaključili obnovitvena dela na pročelju ene najstarejših stavb v centru Spodnje Voličine. Zgradba je bila zgrajena leta 1763 in nadgrajena leta 1838. Lastnica omenjene stavbe, ki danes služi več stanovalcem, je Občina Lenart. V zadnjih mesecih so skladno z ureditvijo središča Voličine obnovili tudi njeno zunanjo podobo.

Obnova fasade je stala 28 tisoč evrov

»Odstranili smo poškodovane dele fasade, uredili inštalacije, do žlebov, odtočnih cevi. Pri tem pa smo ohranili prvotno zunanjo podobo stavbe, z vsemi okrasnimi štukaturami okoli oken in stavbe nasploh,« je povedal Avgust Zavernik z občinske uprave, ki je bil zadolžen za investicijski del izvedbe. Celotna investicija obnove fasade je v končni fazi znašala okoli 28.000 evrov.

Odstranili smo poškodovane dele fasade, uredili inštalacije, do žlebov, odtočnih cevi. Pri tem pa smo ohranili prvotno zunanjo podobo stavbe, z vsemi okrasnimi štukaturami okoli oken in stavbe nasploh.

Zapisi iz šolske kronike navajajo, da je že leta 1757 v Voličini poučeval učitelj Mathias Possegger, so zapisali v zborniku ob 250-letnici organiziranega šolstva v Voličini. Letos pa mineva že 118 let, odkar organizirano šolstvo poteka v sedanji šolski stavbi, ki je z leti doživela več dozidav, prenov in posodobitev in danes izobražuje in vzgaja več kot 300 otrok – v šoli in vrtcu.