Gradbišče Socialno varstvenega zavoda Hrastovec v Lenartu si je danes ogledal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Socialno varstveni zavod Hrastovec je danes obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Sprejel ga je direktor zavoda Aleksander Gungl in ga seznanil z aktivnostmi, ki jih v zavodu izvajajo za zagotovitev prostorskih kapacitet za namestitev stanovalcev v prijaznejše oblike bivanja v lokalnem okolju. Pogovarjali so se tudi tudi o deinstitucionalizaciji, postopnem zmanjševanju potreb po institucionalizirani oskrbi, v tesni povezavi s procesom razvijanja skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje, kar hkrati pomeni preventivo pred institucionalizirano oskrbo.

Ob koncu obiska si je minister Mesec ogledal gradbišče v Lenartu, v neposredni bližini doma starostnikov, kjer gradijo sedmih dislociranih bivalnih enot in dva pomožna objekta na 1.818,3 kvadratnih metrih neto tlorisne površine. Zaključek gradnje je predviden novembra letos, sledilo bo opremljanje in vselitev stanovalcev v začetku leta 2024. Projekt je ocenjen na 5 milijonov evrov, državni sofinancerskii delež znaša 4 milijone, razliko doda zavod. Kot je povedal direktor Socialno varstvenega zavoda Hrastovec Aleksander Gungl, upa, da bodo ostali v predvidenih finančnih okvirjih.

Po končani deinstitucionalizaciji naj bi na lokaciji Hrastovec od skoraj 600 ostalo 180 stanovalcev

V novo bivalno enoto bodo preselili 70 stanovalcev zavoda, deset v vsak objekt v eno- in dvoposteljnih sobah. Ob sedmih bivalnih objektih bodo postavili še dva, eden bo namenjen garderobam in skladišču, drugi za različne oblike terapij in druženje. Za 30 stanovalcev, kolikor jih bo po preselitvi v Lenart še ostalo v gradu Hrastovec, bodo iskali drugačne rešitve. Kot pravi Gungl, je ministrstvo za delo že objavilo nov razpis, s katerim bodo financirali gradnjo novih bivalnih enot, v katerih lahko biva šest oseb, število objektov pa je omejeno na tri. Zavod se bo na omenjeni razpis prijavil, tačas pa intenzivno išče primerno lokacijo za naslednjo dislocirano bivalno enoto. Na ta način bi lahko v doglednem času vse stanovalce izselili iz gradu. “Stanovalci, ki sedaj bivajo v depandansah v okolici gradu, se bodo preselili v nove prostore, ljudi iz grajskih zaprtih enot, ki so tam po sklepu sodišča, pa bomo preselili v depandanse. Načrtujemo, da bi po končani deinstitucionalizaciji na lokaciji Hrastovec od skoraj 600 ostalo 180 stanovalcev, ostali pa bodo naseljeni po lokalnih skupnostih.”

Mesec: “Tako si jaz predstavljam prihodnost teh inštitucij”

Minister Luka Mesec je bil po ogledu gradnje bivalnih enot navdušen nad videnim: “Tako si jaz predstavljam prihodnost teh inštitucij. Če Hrastovec zgleda kot neke vrste bolnica, pa so ti objekti prostor, v katerih bi lahko praktično vsak živel. Kakovost bivanja je povsem drugačna, kot smo jo poznali v preteklosti. Zelo mi je všeč tudi funkcionalna zasnova; ni nobenega neizkoriščenega prostora, hiške nimajo hodnikov, so energetsko samooskrbne s toplotnimi črpalkami in sončnimi celicami. Zaposleni pa bodo imeli zelo enostaven pregled nad dogajanjem. Bomo pa na ministrstvu in službah, ki so povezane z delovanjem takšnih inštitucij, poskrbeli, da bo ljudem tukaj čim bolj prijetno.”

Mesec se strinja s prizadevanji zavoda Hrastovec, ki želi hrastovški grad izprazniti. “Grad je kulturna dediščina, ki bi jo bilo potrebno uporabljati v te namene. To, da so se gradovi za ljudi, ki nimajo pogojev za samostojno življenje, spreminjali v bolnišnice, vidim kot stvar preteklosti. Prihodnost socialnovarstvenih zavodov je to, kar vidimo tukaj, gradovi pa naj bodo namenjeni obiskovalcev.” Grad Hrastovec je sicer v lasti ministrstva za delo, ker pa vanj že investira (obnova pročelja in stopnišča) kulturno ministrstvo, Mesec ne vidi težav v prenosu lastništva. “Za začetek bi se lahko dvorane začele uporabljati v občinske namene, za obiskovalce, za konference, … trenutnim stanovalcem pa je potrebno priskrbeti primernejše prostore. Potem pa se bomo začeli pogovarjati o prenosu lastništva, za kar sem absolutno odprt. Mislim, da grad bolj sodi pod ministrstvo za kulturo kot pod ministrstvo za delo.”

Vizualizacija bivalnih enot/Avtorja: David Mišič, mag.arch., in Črt Čuček, univ.dipl.ing.arh., izdelovalec: Styria Arhitektura d.o.o.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki je sprejel ministra, pozdravlja odločitev o postopnem izseljevanju stanovalcev iz gradu Hrastovec, o prihodnjih vsebinah gradu pa, kot pravi, težko govori: “Pojavljajo se razne ideje, sam pa mislim, da je to kulturnozgodovinski objekt, katerega vsaj del bi lahko namenili turizmu, morda tudi kulturi.” Dodaja, da je potrebno najprej urediti lastništvo in zagotoviti projekte za obnovo. Je pa vse povezano z visokimi finančnimi sredstvi. “Največja škoda pa bila, če država in lokalna skupnost po izpraznitvi ne bi vedela, kaj narediti s temi prostori.”

Zavod Hrastovec upravlja tudi z gradom Cmurek, v katerem je do leta 2004 delovala ena od njihovih enot. Od leta 2013 v njem deluje Muzej norosti. Tudi tega si je danes ogledal minister. “Pogovarjali smo se o funkciji tega muzeja, ki ga jaz vidim kot ogledalo institucije, odprli pa smo tudi temo deinstitucionalizacije. Naš cilj je, da bi lahko ti ljudje živeli čim bolj polna in dostojna življenja, ne zaprti v sobanah, ampak vključeni v družbo,” je dejal.