Med Lenartom in Benediktom je promet zaradi dveh cestnih gradbišč oviran. V času prometnih konic prihaja do zastojev.

Pot med Lenartom in Benediktom zaradi dveh gradbišč na regionalni cesti traja nekoliko dlje. Najprej vozniki naletijo na oviro pri mostu čez potok Velka v neposredni bližini lenarške industrijske cone. Tam je promet, ki je speljan preko začasnega montažnega mostu, urejen s semaforjem, dela, ki obsegajo gradnjo novega, razširjenega mostu, pa bodo po pojasnili Direkcije RS za infrastrukturo trajala predvidoma do druge polovice aprila 2023.

Še eno cestno gradbišče pa je v nadaljevanju regionalne ceste bliže k meji z občino Benedikt. Na tako imenovanem Elblovem klancu po pojasnilih direkcije poteka sanacija plazu »Žerjavci« na cesti R2-449, odsek 0315 Lenart–Gornja Radgona v km 3,300. “Na tem odseku je predvidena sanacija plazu s sidrano pilotno steno ter rekonstrukcija vozišča z ureditvijo odvodnjavanja.” Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 872.643,13 evrov.

Dela bodo predvidoma zaključena marca prihodnje leto

Naročnik projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, izvajalec pa GIC Gradnje d.o.o., iz Rogaške Slatine. Izvajalec je z deli začel 16. novembra letos, zaključil jih bo predvidoma v marcu 2023, odvisno od vremenskih pogojev.

Na pomislek našega bralca, ki se sprašuje, ali je prav, da je semafor postavljen na sredini Elblovega klanca, kjer bi lahko imela vozila, ki se bodo ustavila pri rdeči luči, v zimskih razmerah (v primeru snega in poledice) težave pri speljevanju, na Direkciji RS za infrastrukturo odgovarjajo: “S projektno dokumentacijo je predvideno, da dela potekajo pod polovično zaporo skozi celotno gradnjo. V primeru zelo slabega vremena bo potrebna dodatna pozornost pri vzdrževanju vozišča. Kot možnost se bo preučila varianta, kjer bi se podaljšalo območje polovične zapore na način, da bi vozila speljevala na mestu z manjšim vzdolžnim naklonom.”