Velika investicija v občini Lenart je v celoti financirana z državnimi sredstvi. Opraviti je potrebno še kvalitetni pregled izvedenih del in pridobiti uporabno dovoljenje.

Občina Lenart zaključuje z gradnjo lokalnega namakalnega sistema Selce za namakanje kmetijskih površin. Projekt zajema obnovo oziroma čiščenje obstoječega, v letu 2002 zgrajenega zajetja vode, ki je  bilo še do nedavnega povsem zaraščeno in zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 metrov globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir vode za namakanje kmetijskih površin. Naložba je obsegala ureditev črpališča ter izgradnjo namakalnega sistema (primarni, sekundarni vodi).

Sistem bo omogočal namakanje več kot 80 hektarov kmetijskih površin

Iz občinske uprave so sporočili, da je namakalni sistem Selce v Slovenskih goricah namenjen vzpostavitvi boljših pridelovalnih razmer za kmetijsko pridelavo na obdelovalnih površinah. “Sistem bo omogočal namakanje 81,96 ha kmetijskih površin, od tega namakanje in oroševanje 12 ha sadovnjakov. Lokalni sadjarji, ki bodo uporabljali lokalni namakalni sistem, ga bodo  tudi vzdrževali (stroški elektrike, servisiranja, ipd…).” Z izgradnjo se bo povečala pridelava hrane in izboljšala lokalna samooskrba, dodatno pa se bodo odpirale razvojne možnosti posameznih kmetij na območju namakalnega sistema, da postanejo konkurenčnejše, ekonomsko učinkovitejše ter uspešnejše.

Sistem bo omogočal namakanje 81,96 ha kmetijskih površin, od tega namakanje in oroševanje 12 ha sadovnjakov. Lokalni sadjarji, ki bodo uporabljali lokalni namakalni sistem, ga bodo  tudi vzdrževali (stroški elektrike, servisiranja, ipd…). 

Na vprašanje, kako bo potekalo namakanje in oroševanje, v lenarški občinski upravi odgovarjajo: “Cevovod poteka po parcelah, ki se bodo namakale. Črpalke, izvedene v kontejnerju ob zalogovniku vode, bodo zagotavljale potrebno količino in pritisk v cevovodu pri posameznih uporabnikih. Za potrebne količine vode se bo izkoriščalo zbrano vodo v akumulaciji in iz vrtine za zajem podzemne vode.”

Projekt je v celoti financiran s strani države

Projekt je v celoti financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, njegova vrednost pa znaša 400 tisoč evrov.  Z izvedbo del so začeli 24 avgusta lani, zaključili pa 30. marca letos.“Sedaj je potrebno opraviti še kvalitetni pregled izvedenih del in pridobiti uporabno dovoljenje.”