Na dotrajanem asfaltnem športnem igrišču v mestnem parku izvajajo preplastitev z umetno maso.

Mestni park v Lenartu, ki je poimenovan po dr. Jožetu Pučniku, dobiva novo podobo. Potem ko so v začetku leta v otroškem igrišču namestili večjo sodobno kombinirano igralo, so se sedaj lotili obnove dotrajanega asfaltnega športnega igrišča. To je kazilo estetski videz urejenega parka in mesta, zaradi slabega stanja in nevarnosti za poškodbe pa so ga Lenarčani vedno manj uporabljali. Igrišče zdaj dobiva novo podobo, bo bolj varno za igro in bo spodbudilo razmah športne in rekreativne dejavnosti.

Igrišče bodo preplastili z umetno maso

V okviru projekta Lenart se igra so v teku dela preplastitve igrišča z umetno maso, ob tem bodo namestili še novo športno opremo in energetske varčne LED svetilke. “Celotna vrednost projekta znaša 37 tisoč 700 evrov, od katerih bo Občina Lenart 25 tisoč evrov pridobila s strani države in Evropskega sklada za regionalni razvoj, ostalo bodo sredstva občinskega proračuna,” so pojasnili na občinski upravi.

Košarkarje bo razveselila tudi zamenjava obstoječih košev, nameščena bosta dva pregibna koša z akrilnima tablama, postavili pa bodo tudi dodatni košarkarski koš. Dela bodo končana predvidoma v juniju.

Kot je zapisala Darja Ornik, bo na novi podlagi zarisano igrišče za košarko in igrišče za igro košarke 3×3. “Košarkarje bo razveselila tudi zamenjava obstoječih košev, nameščena bosta dva pregibna koša z akrilnima tablama, postavili pa bodo tudi dodatni košarkarski koš. Dela bodo končana predvidoma v juniju.”

Obnovljeno igrišče sicer ni edina pridobitev v parku, v okviru projekta Lenart se igra je Občina Lenart poleg preplastitve igrišča poskrbela za energetsko varčne svetilke javne razsvetljave, spomladi pa so na več lokacijah zasadili nova drevesa.