Županja Tamara Šnofl letošnje leto zaradi covida-19 ocenjuje kot nekoliko drugačno, kljub temu pa so uspeli v občini realizirati več projektov in investicij. Izstopata urejanji trgov v Svečini in Zgornji Kungoti.

Vaški trg v Zgornji Kungoti

Med investicijami, ki jih izvajajo v občini Kungota, županja omenja rekonstrukcijo občinske lokalne ceste Spodnja Kungota – cerkev – Spodnje Dobrenje, urejanje vaškega trga v Zgornji Kungoti in ceste v centru Svečine. Poleg tega še čakajo na asfaltiranje več cestnih odsekov na območju celotne občine. Letos naj bi poasfaltirali kar 12 kilometrov cest v vrednosti milijon 200 tisoč evrov.

Od sobote, 7. do torka, 10. novembra je v veljavi  popolna zapora ceste Svečina – center zaradi asfaltiranja. »Polagamo grobi del dvoslojnega asfalta, zato je center Svečine popolnoma zaprt. V naslednjih dneh bodo izvajalci položili še drugo plast asfalta in uredili določene arhitekturne zadeve – tlakovanje in podobno”, je pojasnila županja Tamara Šnofl.

Vaška skupnost Svečina dobiva novo podobo

V sklopu svečinskega projekta  sicer urejajo celotno fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, tlakovanje pločnikov in asfaltiranje cestišča in rekonstrukcijo mostu pri svečinskem gradu.

Polagamo grobi del dvoslojnega asfalta, zato je center Svečine popolnoma zaprt. V naslednjih dneh bodo izvajalci položili še drugo plast asfalta in uredili določene arhitekturne zadeve – tlakovanje in podobno.

Celotna bruto vrednost projekta skupaj s projektno dokumentacijo znaša dobrih 490 tisoč evrov. V največji meri gre za lastna proračunska sredstva in sredstva, pridobljena na osnovi 23. člena zakona o financiranju investicij.

Z manjšimi zamudami zaradi zdravstvene situacije in hkrati obilnega deževja pa so na območju Svečine zaključili naslednje projekte:

 • JP 695331 – Odcep Jamšek – Purgaj, 367 m – protiprašna zaščita
 • JP 695412 – Novo naselje, 210 m – asfaltiranje
 • JP 695411 – Smonig – Fijačko novo naselje, 500 m – asfaltiranje
 • JP 695521 – Plač – Kovačič – Kresnica, 772 m – asfaltiranje
 • Pokopališče:
  • pranje strehe;
  • ureditev žlebov in jaškov;
  • ureditev stopnic s spodnje strani;
  • odstranitev cipres in nadomestitev le teh z žičnato ograjo.
 • OŠ Svečina:
   • Postavitev manjkajočega dela ograje med šolo in cerkvijo
   • Ureditev in sanacija paviljona v območju igrišča šole
   • Ureditev in sanacija vseh igral na igrišču
   • Ureditev sanitarij za potrebe vrtca v šoli
   • Ureditev igralnice za potrebe vrtca v šoli
   • Ureditev prostora ob kuhinji
   • Ureditev hodnika v pritličju

Številna gradbišča so tudi v vaški skupnosti v Zgornji Kungoti

Tam zaključujejo oziroma so zaključili naslednje projekte:

 • JP 695152 – Odcep Marko, 290 m –> protiprašna zaščita
 • JP 695621 – Plintovec – odcep Krištof Marksl, 1.430 m –> asfaltiranje
 • JP 695662 – Plintovec 41 – Polanec, 250 m –> asfaltiranje
 • JP 695421 – Čajžič, 250 m –>asfaltiranje
 • JP 695641 – Duhova graba, 1.500 m –> protiprašna zaščita
 • Vaški trg s tržnico Plintovec
 • Kolopark Kungota
 • Podporni zid Vajsova graba
 • Rekonstrukcija mostu v Vajsovi grabi
 • Rekonstrukcija mostu Dreisiebner
 • Odbojne ograje: Marko, Haličev drevored, Kozjak – grad Pahta, Pesnica-Koštrun
 • Pokopališče: ureditev stopnic v mrliško vežico, ureditev asfaltne poti na novem delu in podobna dela
 • Otvoritev zobozdravstvene ambulante Kungota
 • Asfaltiranje kolesarke Zg. Kungota – Bubno

Cesta na Čajžič

Dodajmo, da so z vzdrževalno-obnovitvenimi deli začeli tudi na pokopališčih v Spodnji Kungoti in v Juriju.