Kungota

»Največji primanjkljaj je v družinah, ki imajo tri ali več šoloobveznih otrok, doma pa en stacionarni računalnik, ki ne omogoča dela na daljavo, učenci pa si ga istočasno ne morejo deliti,« so zapisali v Osnovni šoli Kungota.

Uredništvo4 dnevi

Z Nežo Jarc, novo Mariborsko vinsko kraljico, smo se dobili na njeni domačiji v Slatini pri Svečini. Pogovarjali smo se o poslanstvu vinske kraljice, vinskih okusih, začetkih njihove znamke “Vino Jarc”, razlikah in prednostih pred sosednjo avstrijsko vinsko cesto in njenih načrtih v prihodnje.

Ajda Strajnar4 tedni

Kolopark bo namenjen šoli za izvajanje šolskih in obšolskih dejavnosti na področju športa, prav tako bo namenjen vsem občanom in tudi turističnim obiskovalcem, ki si želijo dodatnih športnih aktivnosti.

Andreja Bjelan2 meseca

Dvig povprečnine bo za vsako občino v teh časih več kot dobrodošel, med drugim tudi za mariborsko in okoliške občine, ki bodo zaradi finančnega priliva lahko izvedle kak dodaten projekt ali pokrile tekoče stroške, ki jih imajo zaradi epidemije koronavirusa.

Andreja Bjelan5 mesecev

Občinske uprave v teh dneh delujejo okrnjeno, brez uradnih ur. Ponekod so se investicije ustavile, drugje jih peljejo naprej. Mnoge okoliške občine se spopadajo s pomanjkanjem zaščitne opreme, a gospodinjstva so marsikje vendarle prejela brezplačne zaščitne maske. Kaj sporočajo svojim občanom?

Andreja Bjelan7 mesecev

Potem ko so Domu pod gorco dodelili tri osebe, Dom Danice Vogrinec ne bo imel nobenega. Direktor Marko Slavič je precej razburjen in poudarja, da bodo sprožili ustavno presojo. Delež sofinanciranja vključenih v program javnih del v občinah se je v letu 2020 s strani zavoda za zaposlovanje zmanjšal iz 65 na 60 odstotkov.

Gabrijel Toplak9 mesecev