DARS
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Konjice - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Maribora, območje zastojev, dolžina: 1 km in 600 m.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-212, Unec - Rakek - Cerknica, zastoj.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Konjice - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Maribora, prometna nesreča, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu.
 • 27.05.2022 12:36 - Novo mesto, Seidlova cesta, prometna nesreča, popolna zapora.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-425, Šentvid - Šoštanj, popolna zapora, prireditev AMKT Rally Velenje, do 21:00.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Koper - Ljubljana, predor Kastelec - počivališče Ravne v smeri Ljubljane, okvara tovornega vozila, oviran promet.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-605, Kambreško - Livek, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prireditev, Giro d’Italia, do 18:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-401, Žaga - Učja, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prireditev, Giro d’Italia, do 17:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-203, Bovec - Kobarid, na več odsekih, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prireditev, Giro d’Italia, do 17:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-211, Ljubljana - Medvode, v Mednem, pri hotelu, izmenično enosmerni promet, dela na objektu, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na cesti Proletarskih brigad, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 17:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-430, Hoče - Slivnica, pri Spodnjih Hočah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, barvanje talnih označb, do 16:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Zalči - Rečica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, pri Jablanici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-409, Divača - Senožeče - Razdrto, pri Razdrtem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-697, Nazarje - Gornji Grad, Lačja vas - Nazarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, menjava odbojne ograje.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-409, Logatec - Vrhnika, pri Logatcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 16:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-721, Petrovci - Kuzma, pri Martinju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 17:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-232, Petrovci - Martjanci, pri Puconcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri odcepu za Vrhje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 15:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-612, Plave - Gonjače, Plave - Vrhovlje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 16:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-444, Razdrto - Podnanos, Podgrič - Manče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, košnja, do 17:00.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-610, Marof - Žiri, pri Ledinskem Razpotju, izmenično enosmerni promet, sanacija in dvig krone, do 6. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Grintovcu, oviran promet, gradnja optičnega omrežja, do 7. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-424, Boštanj - Planina, v Doropolju, oviran promet, sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin, do 12. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, popolna zapora, ureditev ceste, do 8. 6. 2022. Obvoz: Benedikt - Gornja Radgona - Apače - Trate in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-227, Ravne - Kotlje, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-688, Žiče - Slovenske Konjice, v Žičah, popolna zapora, obnova vozišča, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Draža vas - Tepanje - Slovenske Konjice - Konjiška vas - Žiče in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-444, Ajdovščina (obvoznica), izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 16. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Spodnja Idrija, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 11. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-212, Unec - Cerknica, na Rakeku, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 27. 5. 2022, med 7:30 in 17:00.
 • 27.05.2022 12:36 - Novo mesto, Podbevškova ulica, popolna zapora, rekonstrukcija ceste ter obnova meteorne in fekalne kanalizacije.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, izmenično enosmerni promet, izvedba žarnega zidu na pokopališču, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - LG-243850, Maribor, Ul. Veljka Vlahoviča od Čufarjeve ceste, izmenično enosmerni promet, obnova kolesarske infrastrukture, do 17. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, v Črnem Potoku, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 30. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Dolenji vasi pri Čatežu, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka, do 9. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - Domžale, Masljeva ulica, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - Domžale, Ljubljanska cesta, pri križišču s Kamniško cesto, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Kamniku pod Krimom, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, urejanje brežin, do 27. 5. 2022, med 7. in 15. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, Turiška vas - Mislinjska Dobrava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 19. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-424, Boštanj - Planina, pri Sevnici, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 7. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-428, Solčava - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 13. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Koper - Ljubljana, izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-662, Metlika - Božakovo, v Rosalnicah, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-708, Zg. Kungota - Plač, Zg. Kungota - Zgornje Vrtiče, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja RUNE.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, oviran promet, ureditev kolesarskih površin na dveh odsekih, do 27. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-908, Mojstrana - Vrata, izvedba protiprašne zaščite, do 30. 6. 2022. Obvoz: V času popolnih zapor obvoza ni. Popolne zapore dnevno od ponedeljka do petka med 7:30 in 18. ure. V soboto in nedeljo zapore ni.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, Semič, Črnomaljska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, pri Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 2. 6. 2022. Zaprt je odcep proti Kranjski Gori po Borovški cesti, obvoz preko Vršiške ceste.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-633, Jereka - Jezero, v Srednji vasi, pri Studorju v Bohinju, popolna zapora, gradnja povezovalnega kanala Zg. Bohinjske doline, do 30. 6. 2022. Obvoz: Bitnje - Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz - Stara Fužina - Studor.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-443, Črenšovci - Dolnji Lakoš, v Gredah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 11. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, do 20. 6. 2022. Nočne popolne zapore od ponedeljka do sobote, od 19. do 6. ure.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-210, Sp. Jezersko - Zg. Jezersko, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-681 Laško - Šentrupert, Laško, most čez Savinjo, popolna zapora, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022. Obvoz: Laško–Marija Gradec–Laško in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-5, Celje - Laško - Krško, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev fontane v krožišču, do 8. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - Stari Grad - Makole, pri Makolah, dela, popolna zapora, do 27. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, oviran promet, popravilo pločnika, do 31. 5. 2022, dnevno med 7. in 16. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-907, Krnica - Radovna, v Krnici, izmenično enosmerni promet, gradnje novega mostu, do 12. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine gradu Borl, do 30. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, počivališče Podlehnik iz smeri Hrvaške, dela, oviran promet, popolna zapora B.S. Petrol Podlehnik, počivališče je pa odprto.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, oviran promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • 27.05.2022 12:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • 27.05.2022 12:36 - A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Murska Sobota v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • 27.05.2022 12:36 - A5, Lendava - Maribor, priključek Murska Sobota - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprta vozni in prehitevalni pas, Promet poteka po drugi polovici AC.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izgradnja krožišča, do 21. 7. 2022. Promet poteka dvosmerno.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 14. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-625, Bertoki - Gračišče, pri odcepu za Kubed, popolna zapora, popravilo vozišča, do 9. 7. 2022. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, obnova ceste.
 • 27.05.2022 12:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše - uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Kosez, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Porečah, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 30. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Drski, oviran promet, zaradi del je zaprt priključek na občinsko cesto, Ulico Slavka Gruma, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, na dveh odsekih, obnova ceste, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, med Hrušico in Dovjem, izmenično enosmerni promet, gradnja pešpoti, do 6. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-447, Želodnik - Domžale, v Domžalah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske povezave, do 5. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Paki pri Velenju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske steze, do 10. 6. 2022, kratkotrajne popolne zapore bodo dvakrat dnevno, ob 9. in 19. uri.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 13. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 21. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-414, Kamnik - Ločica, Šmartno v Tuhinju - Špitalič, na več odsekih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnje plinovoda in obnove vodovoda, do 15. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-711, Fram - Rače, pri avtocestnem priključku Fram, izmenično enosmerni promet, širitve kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - LC, Pesnica - Maribor, Šentiljska cesta, pri Veterinarski bolnici, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, na več lokacijah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 10. 7. 2022, dnevno med 6. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-703, Muta - Gortina, v Muti, na Gortinski cesti, oviran promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Kanižarici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Podutik - razcep Koseze v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • 27.05.2022 12:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Podutik - uvoz Ljubljana Dravlje v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-673, Drnovo - Križaj, Pristava - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-225, Radmirje - Mozirje, pri Juvanju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja krožnega križišča, do 17. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 7. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 29. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 12:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • 27.05.2022 12:36 - H3, Ljubljana - severna obvoznica, pred uvozom Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Dogošah, izmenično enosmerni promet, gradnja otoka za umirjanje prometa, do 3. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 15. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-413, Moste - Duplica, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-106, Petrina - Kočevje, v Kočevju, Reška cesta, oviran promet, izvedba kolesarske povezave, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, Zreče, Cesta na Roglo, popolna zapora, ureditev ceste, do 4. 6. 2022. Obvoz: Kovaška cesta.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri Gornjem Doliču, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-724, Berkovci - Kobilje, Pordašinci - Motvarjevci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja optičnega omrežja, do 30. 6. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Benediktu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija opornih zidov in zaščita pred snežnimi plazovi, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Rečica - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-403, Češnjica - Škofja Loka, v Studenem, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika in gradnja opornega zidu, do 1. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, Krška vas - Čatež, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu, do 26. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-111, Izola - Jagodje, na izolski obvoznici, sanacija ceste, do 15. 6. 2022. Promet poteka v vsako smer samo po enem pasu.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 30. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Pamečah, promet poteka ob gradbišču, gradnja krožišča, do 30. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, krožišče Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, Promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih.
 • 27.05.2022 12:36 - A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas, promet poteka po enem zoženem pasu.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, v Vuzenici, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez potok Cerkovnik, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev pločnika in preplastitev ceste, do 18. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-449, Gornja Radgona - Radenci, v Gornji Radgoni, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča (1. faza), do 12. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kanalizacije, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Metliki, izmenično enosmerni promet, obnova voziščne konstrukcije, na dveh odsekih, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-101, Tržič - Ljubelj, v Tržiču, izmenično enosmerni promet, sanacija nadvoza, do 15. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste z umestitvijo kolesarske steze, do 5. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 15. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in novogradnja fekalne kanalizacije, do 26. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvoza, do 21. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 17. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 28. 6. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Lajše, do 24. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-211, Medvode - Kranj, priključek Jeprca, izmenično enosmerni promet, sanacija podvoza, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-106, Kočevje - Petrina, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in gradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-422, Podsreda - Brestanica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, dela, popravilo podpornih zidov in sanacija ceste, do 1. 7. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-217, Livold - Brezovica, v Livoldu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja krožišča, do 18. 4. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrikcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava, v Družinski vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije, do 3. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-728, Ig - Rakitna, v Mali vasi, izmenično enosmerni promet, izvedba kanalizacije in vodovoda Iška vas, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika in AP, do 18. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, izgradnja in rekonstrukcija mostu, do 30. 6. 2022, promet poteka dvosmerno ob gradbišču.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-101, Tržič - Ljubelj, med Tržičem in Podljubeljem, izmenično enosmerni promet, novogradnja nadvoza, do 14. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, oviran promet, obnova vozišča.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Žaga - Kobarid - Tolmin, v Kobaridu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 1. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem, od krožišča pri mostu do križišča pri stadionu, popolna zapora, ureditev ceste, do 30. 5. 2022. Obvoz: je urejen in označen, po državnih in lokalnih cestah.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 31. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Novo mesto - Šentjernej, Velika Cikava - Mala Cikava, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne in fekalne kanalizacije, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Bodoncih, popolna zapora, sanacija vozišča. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Beznovci – Vadarci – Grad in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 22. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-420, Brežice - Rigonce, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, na Zgornjem Jezerskem, izmenično enosmerni promet, sanacija usada in obnova vozišča, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 18. 8. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 15. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-101, Tržič - Ljubelj, pri Podljubelju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija nadvozov, do 24. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-448, Grm - Pluska, pri Velikem Gabru, oviran promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, pri Dolenjem Mokrem Polju, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 31. 5. 2022. Od ponedeljka do sobote med 8.30 in 9.30 so možne popolne zapore.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža), do 30. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-230, Ljutomer - Ormož, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske poti, do 31. 7. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-912, Davča - Novaki, pri Davči, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-211, Kranj - Medvode, pri Meji, oviran promet, obnova voziščne konstrukcije, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-407, Gorenja vas - Horjul, v Gorenji vasi na mostu čez Poljansko Soro, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja nadomestnega mostu, do 28. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Nemški Loki, popolna zapora, modernizacija ceste, do 10. 6. 2022. Obvoz: Brezovica pri Predgradu - Stari trg - Dobliče - Miklarji in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 26. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-210, Gorenja vas - Trebija, v Gorenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu čez Poljansko Soro, do 28. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-409, Brezovica - Vrhnika, v Dragomeru, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave in komunalne infrastrukture, do 20. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 25. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Drama - Šentjernej, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev hodnika za pešce, do 31. 5. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste in pločnika, do 23. 1. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 3. 9. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, novogradnja tretje razvojne osi - zaključna dela, do 30. 6. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 31. 5. 2022. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje in obratno.
 • 27.05.2022 12:36 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 27.05.2022 12:36 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • 27.05.2022 12:36 - R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • 27.05.2022 12:36 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

Kungota

Preteklo soboto je na območju občin Pesnica, Kungota in Šentilj potekal 29. kolesarski maraton po sadno vinskih cestah.

Damjan Veršič4 dnevi

V okviru projekta EIP razvijajo avtomatizirano vinogradniško škropilnico, ki jo med drugim preizkušajo pri Šerbineku na Plaču v Svečini.

Damjan Veršič3 meseci

V Območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo občin Kungota, Pesnica in Šentilj želijo do dneva državnosti 2023 predstaviti zbornik o dogodkih pred in med osamosvojitveno vojno za Slovenijo.

Damjan Veršič4 meseci

Gre za prvo kapelico v Sloveniji, ki je posvečena sv. Ceciliji, zavetnici glasbe in glasbenikov.

Damjan Veršič8 mesecev

Uporabljali ga bodo za društvene namene in prevoz oseb, starejših od 69 let, v okviru programa Starejši za starejše.

Damjan Veršič10 mesecev

Novo kombi vozilo bodo uporabljali za prevoz tistih otrok, ki živijo daleč od redne ali šolske avtobusne linije.

Damjan Veršič11 mesecev

Trasa kolesarske dirke vodi mimo vaškega trga v Zgornji Kungoti, kjer bodo v sredo pripravili zanimiv spremljevalni program s številnimi dogodki.

Damjan Veršič12 mesecev

Med 9. in 13. junijem bo mednarodna kolesarska dirka potekala tudi skozi občine Pesnica, Šentilj in Kungota.

Damjan Veršič12 mesecev

V Kungoti so se po dobrih izkušnjah z lanskega leta odločili, da tudi letos dijakom in študentom omogočijo delovno aktivno preživljanje počitnic.

Damjan Veršič1 leto

V prihodnosti načrtujejo še obnovo športnega igrišča pri Osnovni šoli Zgornja Kungota in športnega igrišča ter parka v Juriju.

Damjan Veršič1 leto

Je dijak 1. letnika III. Gimnazije Maribor, nastopa v kategoriji U17 in je trenutno na 4. mestu kadetske evropske lestvice. Odlično se je odrezal tudi na zadnjem državnem prvenstvu v badimintonu.

Damjan Veršič1 leto