Franc Kangler pravi, da Fištravec zaenkrat še nima kaj pokazati, Boris Sovič meni, da je njihov program uresničljiv, Alojz Križman pa način dela župana in sodelavcev prepoznava kot sporen.

Aktualnega mariborskega župana dr. Andreja Fištravca smo povprašali o tem, kaj so po njegovem mnenju največji dosežki oziroma katere uspehe njegovega županovanja smatra za najpomembnejše.
Župan nam jih je navedel deset in pri tem izpostavil, da niso našteti po pomembnosti:

1. Odvrnitev groženj finančnega kolapsa MO Maribor zaradi dolgov iz preteklosti (Veolia, radarji, Univerzijada, Marifarm, dom pod Gorco),
2. Vzpostavitev redne koordinacije komunalnih podjetij za večjo medsebojno sinergijsko delo in posledično izboljšanje storitev za meščanke in meščane,
3. Aktivno sodelovanje pri nadaljevanju dejavnosti podjetij po stečaju (ŠC Pohorje, Vinag),
4. Ponovna vzpostavitev bolj profesionalnega in na tradiciji temelječega vzdrževanja zelenih površin ter mestnih parkov,
5. Vzpostavljanje mestnega vinograda na Piramidi, s čimer smo zastavili propadanje le-tega,
6. Prevzem liderstva znotraj države za iskanje novih poslovnih priložnosti za Kitajsko kot največjim svetovnim visokorastočim trgom,
7. Obnovitev sodelovanja z univerzo in razvijanje skupnih razvojnih projektov,
8. Individualna podpora posameznim gospodarskim projektom v mestu,
9. Sodelovanje s posameznimi ministrstvi, zaradi realizacije za mesto pomembnih razvojnih projektov (npr. zahodna obvoznica, oživitev letališča),
10. Pritegnitev zainteresiranega investitorja za tujo zasebno univerzo.

Za komentar na dosežke smo nato prosili nekdanje mariborske župane, ki pa so bili po večini do navedenega nekoliko kritični.
Franc Kangler je med drugim dejal, da »župan trenutno nima niti enega večjega projekta, ki bi ga lahko realiziral v prihodnosti, niti ga ni v vsem tem času odkar je na funkciji župana«.
Podobnega mnenja je tudi Alojz Križman, mariborski župan med leti 1994 in 1998: »Glede na izpostavljene dosežke župana /…/ sem do nekaterih zelo kritičen, nekaterih dejansko sploh ni, nekatere zadeve pa so šele na začetku (primer obnovitve sodelovanja z univerzo).«
Nekoliko prizanesljivejši je bil do Fištravca Boris Sovič, trenutno sicer predsednik uprave Elektra Maribor, ki meni, da je pri presoji uspešnosti prav, da se upošteva, da je pretekla šele šestina mandata. »Vsaki oblasti je potrebno natančno gledati pod prste. /…/ In ne glede na to, koliko je komu všeč sedanja mestna oblast, si zasluži podporo, kadar dela v korist mesta.«
Kanglerja, Soviča in Križmana smo vprašali tudi kako ocenjujejo program Liste župana Andreja Fištravca in cilje, ki jih ta zasleduje pri vodenju Mestne občine Maribor:
Franc Kangler: Razen potovanj na Kitajsko nima kaj pokazati
Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je dejal, da težko ocenjuje program liste, saj ta po njegovem mnenju programa sploh nima. »Vse kar so predstavljali pred volitvami je bil en ˝politični nateg˝ volivcev. Za pridobitev glasov na volitvah so obljubili tovarno baterij oziroma v času volilne kampanje oglaševali njena razpisana prosta delovna mesta, ki pa jih kot zgleda Maribor ne bo dočakal – nikoli. Prav tako je bilo obljubljenih 5000 delovnih mest, ki bi jih Maribor dejansko krvavo potreboval, pa stanje ni najbolj obetajoče«, razlaga Kangler in dodaja, da si je s temi predvolilnimi obljubami oziroma tako imenovanem programom aktualnega župana, njegova ekipa takrat zares prislužila zaupanje občank in občanov. »Slaba stran tega pa je, da je vso to zaupanje trajalo le nekaj dni oziroma zelo kratek čas. Dogodki, ki smo jim priča v zadnjem času kažejo na to, da ne gre samo za izgubo zaupanja takratnih volivcev, temveč prav tako prihaja do izgube zaupanja njegovih najožjih političnih zaveznikov.«
Franc Kangler, mariborski župan med leti 2006 in 2013: »Župan trenutno nima niti enega večjega projekta, ki bi ga lahko realiziral v prihodnosti, niti ga ni v vsem tem času odkar je na funkciji župana.«
Kangler prav tako izpostavlja, da zaradi pomanjkljivega programa ne gre pričakovati rezultatov. »Razen prestižnih in prepogostih potovanj na Kitajsko nima kaj za pokazati. Prepričan sem, da je od vseh županov po letu 1990, največ zapravil za turistična ali kakršnakoli druga potovanja, ki se jih poslužuje s svojo ekipo,« še dodaja.
Boris Sovič: S trdim delom se da doseči veliko
Boris Sovič, ki je mariborsko občino vodil med leti 1998 in 2006 pa pravi: »Ne glede na to, da program liste po poudarkih, celovitosti in razčlenjenosti morebiti ni primerljiv z nekaterimi drugimi, tako na minulih kot na prejšnjih volitvah, predstavlja velika podpora volivk in volivcev veliko obvezo izvoljenim svetnicam in svetnikom, ki so bili izvoljeni na tej listi, ne glede na to, ali bodo ostali skupaj v sedanjem ali, kot bi sklepali po zadnjih dogodkih, v spremenjenem obsegu.«
Boris Sovič, mariborski župan med leti 1998 in 2006, danes predsednik uprave Elektra Maribor: »Pred dnevi je že vodovod pojasnil, da so od potrebnih 30 km letno, lani obnovili le 3 km mestnega vodovoda.«
Sovič pravi, da so točke, ki v grobem sestavljajo program liste gotovo pomembne, vendar pa je »celovit program za mesto, kot je Maribor zelo težko strniti v štiri tako kratke vsebinske in eno operativno točko. A tudi zaradi kratkosti programa bo toliko enostavnejše spremljati njegovo realizacijo.« Sovič sicer meni, da je program liste uresničljiv: »S trdim, zavzetim in poštenim delom se da doseči veliko. Vsaj tako kot peta točka programa, reševanje preteklih napak, je zato pomembno razumevanje razmer in zlasti, da se ne delajo nove napake.« Hkrati pa še izpostavlja, da je bil čas za razmišljanje o uresničljivosti programa predvsem pred volitvami. »Po zelo veliki podpori na volitvah je sedaj čas za čim bolj dosledno uresničevanje. Priložnosti za sprotno spremljanje njegovega izvajanja je veliko. Kar zadeva na primer tretjo točko programa, je pred dnevi že vodovod pojasnil, da so od potrebnih 30 km letno, lani obnovili le 3 km mestnega vodovoda.«
Se je pa Sovič dotaknil še pozitivnih smernic, ki jih župan Fištravec s svojo ekipo zasleduje: »Zelo pozitivno je, da se trenutno brezposelnost zmanjšuje, zaposlenost pa povečuje. Upati je, da se bo ta trend nadaljeval.«
Alojz Križman: Čas je za konec sprenevedanja
Nekoliko bolj kritičen do uresničevanja zastavljenega programa je bil ponovno dr. Alojz Križman, ki je dejal, da sam zapisan program v osnovi ni slab, je pa ob dosedanjem načinu dela neuresničljiv. »Program je papirnat dokument, ki je lahko osnova za dobro delo le pod naslednjimi pogoji: vodja programa mora imeti vodstvene in operativne izkušnje; za izvajanje programa mora prav tako imeti ljudi z znanjem, izkušnjami, operativno sposobnostjo in doslednostjo; prav tako morajo svetniki njegove liste trdno verjeti v program ter zaupati v ekipo, ki ta program izvaja. Razhajanja, do katerih je v relativno kratkem času prišlo v sami listi, ki je imela 17 svetnikov v mestnem svetu, kažejo na dejstvo, da je način dela sporen. Glede na številne kritike in negativna mnenja glede vodenja, je slej kot prej bilo pričakovati, da bo prišlo do nasprotovanja sedanjemu vodstvu in to najprej v lastnih vrstah. Župan bo sedaj primoran delovati drugače, saj bo v nasprotnem prihajalo do kolapsa pri odločanju v mestnem svetu«“ razlaga Križman in še dodaja, da s tega vidika celo smatra kot dobro, da je do tega prišlo, »saj to zahteva drugačen pristop, dosledno delo ter konec sprenevedanja.«
Alojz Križman, častni občan Maribora in župan med leti 1994 in 1998: »Župan bo sedaj primoran delovati drugače, saj bo v nasprotnem prihajalo do kolapsa pri odločanju v mestnem svetu.«