Krajani Bistrice ob Dravi so že nekaj časa opozarjali na slabo založenost trgovine Klasek v Bistrici, ki deluje pod znamko Mercator in je s 1. januarjem tudi prenehala obratovati.

Občina Ruše je večkrat v stiku z lastnikom in vodstvom Mercatorja poskušala doseči, da bi  trgovine obratovala naprej. Občina Ruše bo nadaljevala s prizadevanji, da ustrezni trgovec krajanom zagotovite poln servis za nakup živil in življenjskih potrebščin.

V trgovino sedaj v Ruše ali Limbuš, primankljaj tudi v Bezeni in Laznici

 Krajani Bistrice ob Dravi so že nekaj časa opozarjali na slabo založenost trgovine Klasek v Bistrici, ki deluje pod znamko Mercator in je s 1.1.2018 prenehala obratovati. Trgovina Klasek je bila edina trgovina v kraju Bistrica ob Dravi, v sosednjih krajih Bezena in Laznica jih ni, tako da so najbližje trgovine v Rušah in Limbušu.

Že pred zaprtjem je bila trgovina slabo založena

Krajani so se pritoževali nad slabo založenostjo in manjko osnovnih artiklov oz. življenjskih potrebščin. Ponudba trgovine velikokrat ni omogočala celovit nakup za gospodinjstvo, zaradi česa so občani bili prisiljeni nakupovati v Rušah ali Limbušu že prej.

Zaprtje trgovine predstavlja veliko težavo predvsem starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza.

Občina Ruše si prizadeva, da bi krajanom zagotovila trgovino

Krajani Bistrice ob Dravi želijo, da trgovina poslovala nemoteno in da bi bila primerno založena, zato bo Občina Ruše nadaljevala s prizadevanji, da ustrezni trgovec krajanom zagotovite poln servis za nakup živil in življenjskih potrebščin. Kavarnica Klasek v istem objektu obratuje nemoteno naprej.