Družba je leto 2018 zaključila z 12,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dober milijon evrov več kot leto prej.

Mariborska Tovarna mesnih izdelkov Košaki, ki jo že nekaj časa lastniško obvladuje podlehniški mesar Anton Žerak, je leto 2018 zaključila z 12,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je dober milijon evrov več kot leto prej. Po več kot milijonski izgubi v letu 2017 je družba lani še vedno poslovala negativno, a je bila izguba precej nižja.

Poslovanje se tudi letos izboljšuje

Kot je razvidno iz rednih četrtletnih poročil o poslovanju družbe, za katero sta v zadnjih letih že dve pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi, so prodajni prihodki Košakov lani z vsakim četrtletjem rasli. Večinoma na domačem trgu, saj so v države EU prodali le malenkost svojih izdelkov, nekaj več pa v tretje države. Sicer pa se poslovanje mariborske tovarne tudi letos izboljšuje. V prvih treh mesecih je družba ustvarila 2,75 milijona evrov prihodkov, kar je dobrih 100.000 evrov manj kot v enakem obdobju lani, a so poslovni izid vseeno izboljšali, saj jim je uspelo občutno znižati tekočo izgubo. Kot je razvidno iz letnega poročila na spletni strani Ajpesa, je ta po koncu prvega četrtletja znašala nekaj več kot 10.000 evrov.

Upniki izkoristili možnost prenosa svojih terjatev

Mariborsko sodišče je 23. februarja lani izdalo sklep o pravnomočnosti ponovne prisilne poravnave Košakov. Ta je upnikom prinesla popolno poplačilo prednostnih terjatev v znesku nekaj več kot 27.000 evrov takoj po pravnomočnosti, poplačilo 12 odstotkov navadnih terjatev v skupnem znesku 969.000 evrov najkasneje v petih letih po pravnomočnosti ter popolno poplačilo zavarovanih terjatev v skupnem znesku 1,96 milijona evrov najkasneje v osmih letih po pravnomočnosti. V postopku ponovne prisilne poravnave so upniki izkoristili možnost prenosa svojih terjatev na družbo ter tako v obliki dokapitalizacije prenesli za skupno 733.000 evrov navadnih in zavarovanih terjatev. Hkrati je bila izvedena tudi dokapitalizacija družbe z denarnimi sredstvi v višini 75.000 evrov.

Tačas v podjetju le še približno 70 ljudi

Podjetje, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo proizvodnje mesa in mesnih izdelkov, je na slovenskem trgu prisotno od leta 1872. Potem ko je pred leti zaposlovalo že okoli 200 ljudi, jih je danes v podjetju le še približno 70.