Na Preradovičevi ulici se pogosto srečujejo s prehitro in predrzno vožnjo s strani posameznih voznikov osebnih vozil. V Mestni četrti Magdalena si že več let prizadevajo uvrstiti Preradovičevo ulico za celovito komunalno ureditev.

V Magdaleni se pogosto srečujejo s prehitro in predrzno vožnjo s strani posameznih voznikov osebnih vozil vse od križišča z Gorkega ulico, mimo sedeža Mestne četrti Magdalena in v nadaljevanju proti križišču z Murkovo ulico, kjer se konča območje MČ Magdalena.

Jožef Grah, predsednik Sveta MČ Magdalena, nam je dejal, da omenjeno problematiko opažajo sami pa tudi v pogovorih s krajani. Formalnih pritožb pa zaenkrat še niso prejeli: »Na to problematiko, redno in na sejah Varnostnega kolegija Sveta MČ Magdalena, katerega član je tudi predstavnik policije, opozarjamo krajevno pristojno policijsko postajo Maribor 2.«

Tudi Jure Jevšenak iz Kavarne Luna že nekaj let opaža objestne voznike. Dejal nam je, da si želijo, da
bi se na tem mestu postavili dodatni ležeči policaji: »Ta hrup in “frajerišenje” na cesti je katastrofalno, moteče in nevarno. Končalo bi se lahko le z dodatnimi hitrostnimi ovirami.«

Na Preradovičevi so sicer na Mestni občini Maribor poskrbeli za dve oviri na cesti ti. ležeča policaja, ki preprečujeta razvijanje prekomerne hitrosti. Ena je takoj po križišču z Ulico Heroja Zidanška, druga v bližini nekdanje šole in vrtca. Malo naprej v smeri proti Tušu in trgovini Hofer je sicer postavljena še tretja, a ta več ne sodi v območje MČ Magdalena.

Ocenjujejo, da sta dve cestni oviri dovolj

»Ocenjujemo, da sta dve cestni oviri na Preradovičevi ulici na območju MČ Magdalena dovolj, in tudi tretja, ki je že na območju MČ Studenci,« je povedal Grah in dodal, da je vse ostalo stvar nadzora s strani pristojnih varnostnih organov torej policije in seveda kulture vožnje in upoštevanja cestnoprometnih predpisov s strani udeležencev v cestnem prometu.

»Na varnejše in tudi prijetnejše počutje vseh udeležencev v cestnem prometu, posebej otrok in starejših, ter ranljivih oseb, po našem mnenju, vpliva tudi urejeno okolje ter cestno prometna in komunalna infrastruktura.«

»Na varnejše in tudi prijetnejše počutje vseh udeležencev v cestnem prometu, posebej otrok in starejših, ter ranljivih oseb, po našem mnenju, vpliva tudi urejeno okolje ter cestno prometna in komunalna infrastruktura.« Zato se, po besedah Graha, v Mestni četrti Magdalena že več let prizadevajo uvrstiti Preradovičevo ulico za celovito komunalno ureditev. Tudi letos so jo prioritetno uvrstili v Plan komunalnih investicij za območju MČ Magdalena za obdobje 2020 in 2021 in predlagali MOM, da za njeno ureditev zagotovi sredstva iz proračuna MOM.

Z vprašanji ali so razmišljali o dodatnih ukrepih omejitve hitrosti na omenjeni ulici smo se obrnili tudi na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.