Zaradi zapore ruškega mostu v občini Selnica ob Dravi organizirajo akcije zbiranja komunalnih odpadkov.

Občini Selnica ob Dravi in Ruše imata skupni zbirni center odpadkov, ki se nahaja v ruški občini. Pred zaprtjem ruškega mostu so občani sami odvažali odpadke v zbirni center. “Po zaprtju mostu smo se v občini Selnica ob Dravi odločili organizirati akcije zbiranja tovrstnih odpadkov, saj je zbirni center težje dostopen. Z izvedbo akcij želimo preprečiti odlaganje odpadkov v naravi ali na drugih mestih, kamor ne spadajo,” nam je pojasnila direktorica selniške občinske uprave mag. Suzana Prajnc.

Doslej so organizirali dve akciji zbiranja, naslednja bo 23. oktobra

V sodelovanju s podjetjem Snaga so sedaj izvedli že dve akciji, in sicer prvo 19. junija, drugo pa 28. avgusta. “Zbiramo nenevarne in nevarne komunalne odpadke. Akcije se izvajajo ob sobotah, od 8.00 do 15.00 ure, na platoju za hladilnico sadja. Podjetje Snaga tja pripelje velike kontejnerje, v katere občani odlagajo različne vrste odpadkov. V prvi akciji je bilo zbranih 9.000 kilogramov nenevarnih komunalnih odpadkov in 90 kilogramov nevarnih komunalnih odpadkov, v drugi akciji pa 22.577 kilogramov nenevarnih komunalnih odpadkov in 302 kilograma nevarnih komunalnih odpadkov.”

V primeru, da se bo med občani pokazala potreba, bomo zadnjo akcijo organizirali v mesecu decembru pred iztekom leta, sicer pa jih bo v letu 2022 organiziranih še pet.

V letošnjem letu bo naslednja akcija zbiranja odpadkov organizirana 23. oktobra. “V primeru, da se bo med občani pokazala potreba, bomo zadnjo akcijo organizirali v mesecu decembru pred iztekom leta, sicer pa jih bo v letu 2022 organiziranih še pet,” je še povedala Prajnčeva in dodala, da so vse akcije zbiranja za občane brezplačne. Občani so, po besedah naše sogovornice, omenjene akcije prepoznali kot odlično priložnost za oddajo odpadkov, kar je razvidno tudi iz količin zbranih odpadkov.

Rumene vreče lahko odslej občani prevzamejo v prostorih občine

Kar zadeva rumene vreče za zbiranje odpadne embalaže, so bile te doslej na voljo v zbirnem centru ali na sedežu podjetja Snaga. Po novem jih lahko občani prevzamejo v prostorih Občine Selnica ob Dravi. “Dvignejo lahko celo rolo s 26 vrečami ali posamezne vreče. Cena vreče je 0,79 evrov z DDV. Ob prevzemu morajo pokazati del položnice, na katerem je navedena šifra plačnika, da jim podjetje Snaga vreče obračuna naslednji mesec na položnici pri plačilu odvoza odpadkov.”

Dodajmo še, da so tudi po zaprtju ruškega mostu urniki odvoza ostalih vrst odpadkov v občini Selnica ob Dravi ostali nespremenjeni.