Socialno varstveni zavod Hrastovec, ki upravlja z gradom Cmurek, je Muzeju norosti preklical soglasje za izvajanje dejavnosti. Ugotovili so namreč, da stavba ni več varna za uporabo in da je bil brez potrebnih soglasij opravljen poseg v steno gradu. V Muzeju norosti te trditve zavračajo in pravijo, da gre za zavajanje in izsiljevanje.

Foto: Muzej norosti

Socialno varstveni zavod Hrastovec, ki skrbi za institucionalno varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju in razvoju, ima po sklepu Vlade RS v upravljanju grad Cmurek na Tratah, v njem pa že od leta 2004 ne izvaja svoje dejavnosti. S soglasjem direktorja SVZ Hrastovec od 6. 11. 2014 v gradu Trate, ki je sicer v državni lasti, deluje Muzej norosti – dovoljenje ima za nekaj prostorov v gradu. Zavod je sicer v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine kot upravljalec dolžan izvajati naloge, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bil objekt razglašen za spomenik, in obsega predvsem vodenje in organiziranje vzdrževanja, uporabe, dostopnosti, predstavitve javnosti in spremljanje stanja. “V vseh letih je zavod skrbel za grad kot dober gospodar, v gradu so se opravljala nujna vzdrževalna dela, do leta 2018 se je grad vsako zimo minimalno ogreval. Vendar pa so vsi ti ukrepi predstavljali za zavod veliko finančno breme, saj so bila zanje namenjena sredstva, ki bi jih zavod namenil za izvajanje svoje dejavnosti,” so povedali v zavodu.

Ugotovili so, da je bil brez vednosti lastnika in upravljalca ter brez kulturnovarstvenega soglasja opravljen poseg v steno gradu

Pri spremljanju stanja in vzdrževanju so v SVZ Hrastovec ugotovili, da stavba gradu ni več varna za uporabo, obenem pa so ugotovili tudi, da je bil opravljen poseg v steno gradu, za kar je v skladu z 28. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Kot so sporočili, se je izkazalo, da je poseg izvršil zavod Muzej norosti brez vednosti lastnika gradu in zavoda kot upravljalca ter brez predhodnega kulturnovarstvenega soglasja.

Zaradi tega samovoljnega posega je SVZ Hrastovec kot odgovoren upravljalec z namenom zaščite kulturne dediščine preklical soglasje za izvajanje dejavnosti Muzeja norosti v gradu Cmurek, pa tudi iz razloga, ker so bile po potresu na Hrvaškem na stavbi gradu ugotovljene dodatne poškodbe objekta, ki po mnenju zavoda ne zagotavljajo več njegove varne uporabe.

Zaradi tega samovoljnega posega je SVZ Hrastovec kot odgovoren upravljalec z namenom zaščite kulturne dediščine preklical soglasje za izvajanje dejavnosti Muzeja norosti v gradu Cmurek, pa tudi iz razloga, ker so bile po potresu na Hrvaškem na stavbi gradu ugotovljene dodatne poškodbe objekta, ki po mnenju zavoda ne zagotavljajo več njegove varne uporabe.

SVZ Hrastovec nima več interesa po upravljanju gradu

Z zavoda so še sporočili, da so seznanjeni s prizadevanji zavoda Muzej norosti, da še nadalje uporablja prostore gradu ter pridobi tudi lastništvo ali pravico do upravljanja gradu ter spoštuje dejavnost tega zavoda.  Iz tega razloga  je zavod Muzej norosti napotil na nadaljnje dogovore o nadaljevanju dejavnosti v gradu s pristojnimi ministrstvi.

SVZ Hrastovec nima več interesa po upravljanju gradu, o čemer so bila ministrstva že večkrat obveščena. S tega vidika tudi ne nasprotuje pobudam Muzeja norosti, da se na ministrstvu najde ustrezna rešitev za to, da Muzej norosti nadaljuje s svojo dejavnostjo.

“SVZ Hrastovec nima več interesa po upravljanju gradu, o čemer so bila ministrstva že večkrat obveščena. S tega vidika tudi ne nasprotuje pobudam Muzeja norosti, da se na ministrstvu najde ustrezna rešitev za to, da Muzej norosti nadaljuje s svojo dejavnostjo,” so sporočili z zavoda.

Dr. Sonja Bezjak: “Ne gre za poseg v grajsko strukturo”

Poklicali smo tudi  dr. Sonjo Bezjak, direktorico zavoda Muzej norosti, ki je najprej komentirala sporni poseg v steno gradu: “Ne gre za poseg v grajsko strukturo. Mi smo zgolj odstranili tanek zid, ki ga je SVZ Hrastovec vgradil po letu 1992. Imamo tudi vso dokumentacijo o tem in torej to ni nekaj, kar bi bilo zaščiteno. S tem bo znova vzpostavili vrata v grajsko vratarnico. Tudi most, ki omogoča dostop do gradu, smo sami popravili. Naša naloga je, da spomenik oživljamo in mu dajemo novo vrednost.To kar SVZ Hrastovec počne, je zloraba odprtja teh vrat, ki so jih oni zazidali, prav tako potresa, ki na objektu ni pustil nobenih posledic. Razpoke so obstajale že pred tem.”

To je sicer že četrti poskus direktorice SVZ Hrastovec odkar je na tem položaju, da uniči to lokalno iniciativo. Trikrat je poskusila prodati objekt, pa se ni izšlo, zdaj četrtič nas skuša deložirati v 30 dneh.

Bezjakova nadaljuje: “Zlorabljajo pa tudi epidemijo. V 30 dneh, koliko imamo časa,  je zaposlene na pristojnih ministrstvih, torej lastnike objekta, nemogoče priklicat, saj so nekateri bolni. Govorimo lahko samo s tajništvom. To je izseljevanje. To je sicer že četrti poskus direktorice SVZ Hrastovec odkar je na tem položaju, da uniči to lokalno iniciativo. Trikrat je poskusila prodati objekt, pa se ni izšlo, zdaj četrtič nas skuša deložirati v 30 dneh. Jaz verjamem, da ji to ne bo uspelo, ker nima ne pravne podlage za to, niti ni takih okoliščin, ki bi njej dajale to možnost.”

Muzej norosti ima že od leta 2018 investitorja, ki je pripravljen sodelovati pri obnavljanju in vzdrževanju objekta

Zavod Muzej norosti si po besedah Sonje Bezjak prizadeva pridobiti pravico do upravljanja gradu: “Že od leta 2018 imamo tudi investitorja in čakamo na pogodbo. Te pogodbe lastnik in upravljalec objekta še nista pripravila.”

Gre za domačina, ki je kot otrok tudi sam živel v gradu. Zdaj pa že vrsto let živi v tujini. Vprašali smo ga, ali nam je pripravljen pomagati. Prepoznal je vrednost našega projekta, ki ima tudi mednarodne razsežnosti. Pravi, da je pripravljen sodelovati pri obnavljanju in vzdrževanju objekta.

Na vprašanje, kdo je investitor, Bezjakova odgovarja: “Gre za domačina, ki je kot otrok tudi sam živel v gradu. Zdaj pa že vrsto let živi v tujini. Vprašali smo ga, ali nam je pripravljen pomagati. Prepoznal je vrednost našega projekta, ki ima tudi mednarodne razsežnosti. Pravi, da je pripravljen sodelovati pri obnavljanju in vzdrževanju objekta. Grad želimo dolgoročno najeti, kar pomeni, da prevzamemo tudi njegovo upravljanje in s tem razbremenimo SVZ Hrastovec.” 

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani je objavila javno pismo podpore Muzeju norosti.