Na ministrstvu za šolstvo so za Maribor24 dejali, da so bili o primeru maltretiranja otrok s strani vzgojiteljice obveščeni preko medijev, torej se nanje ni obrnil nihče s strani staršev ali vodstva šole oz. vrtca. Dejali so, da je privezovanje otrok na stole popolnoma nedopustno in v nasprotju s temeljnimi načeli kurikula, prav tako obsojajo njeno vedenje.

Danes smo poročali o incidentu v vrtu v Rušah, ko je ena izmed vzgojiteljic jasličnih otrok kričala na enoletnika, ki je bil privezan na stol. Skušali smo se obrniti na več strani, med drugim tudi na ravnatelja OŠ Janka Glazerja Ruše, v okrilju katere deluje tudi vrtec, a za nas danes ni bil dosegljiv. Ker so v anonimnem pismu, ki jih je prejel tudi ravnatelj Ladislav Pepelnik, omenili celo grožnjo s prijavo na policijo, smo preverili, če je slednjo kdo vročil. Miran Šadl s PU Maribor nam je zatrdil, da temu ni tako.

“Ne na Policijski postaji Ruše in ne na PU Maribor do sedaj nismo prejeli nobene prijave. Kljub temu so policisti pričeli s preiskavo tega primera,” je dejal za Maribor24.

V vrtcu Ruše bodo izvedli inšpekcijski nadzor

So pa svoje ogorčenje izrazili na Ministrstvu za šolstvo, kjer so, kot so nam zaupali, o incidentu izvedeli preko medijev. Ministrstvo prijav o morebitnih spornih ravnanjih v oddelkih vrtca omenjenega zavoda ni prejelo. Prav tako z omenjenim primerom niso bili seznanjeni na Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. “Glede na medijske objave bo Inšpektorat RS za šolstvo in šport po uradni dolžnosti uvedel inšpekcijski nadzor v vrtcu Ruše in šel v pregled ukrepov, ki jih je že izvedel ravnatelj,” so sporočili za Maribor24.

Ministrstvo: “Privezovanje otrok na stole je popolnoma nedopustno”

Sicer pa velja poudariti, da opremo v igralnicah vrtca ureja Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 34. člen pravilnika določa, da so igralnice in dodatni prostori za dejavnosti otrok opremljeni tako, da jih je mogoče prilagoditi značilnostim otrok v skupini in spreminjati glede na izvedbeni kurikul vrtca.

Stoli in mize za otroke morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva v vrtcih oziroma izobraževalnih zavodih. V igralnicah, ki so namenjene otrokom 1. starostnega obdobja (od 11. mesecev do 3. let starosti), so mize in stoli prilagojeni tej starostni skupini. “Privezovanje otrok na stole je popolnoma nedopustno in v nasprotju s temeljnimi načeli kurikula,” ob tem dodajajo na ministrstvu.

Odrasli se morajo vesti pomirjujoče in spodbudno

Vzgojitelj predšolskih otrok opravlja vzgojno delo v oddelku v skladu s programom za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce. Kurikul temelji na spoštovanju otrokovih pravic, izrecno pa je v njem tudi zapisano, da odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjujoče. Vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju sta zgled za otroke.