Gre za sodelavce s področij financ in računovodstva, informacijske tehnologije ter strateškega komuniciranja in marketinga. Strokovne službe holdinga tako sestavlja 83 sodelavcev, ki bodo matičnim podjetjem zagotavljali podporo, da se bodo ta lahko v celoti usmerila v razvoj storitev javnega pomena, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v JHMB.

Zaposleni ostajajo v prostorih matičnih podjetij

Zaradi trenutnih razmer in doslednega upoštevanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa skupina danes prenesenih zaposlenih z izjemo nekdanjih sodelavcev Nigrada zaenkrat ostaja v prostorih svojih matičnih podjetij oz. dela od doma. Svoje pisarne na holdingu, ki ima sedež v stavbi Nigrada na Zagrebški cesti, bodo po napovedih zasedli takoj, ko bo to mogoče.

Vsi zaposleni so bili po navedbah vodstva preneseni na holding ob upoštevanju določil zakona o delovnih razmerjih, ki zagotavljajo ohranitev dosedanjih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja najmanj v obdobju enega leta po prenosu in kontinuiteto zaposlitve.

Vsi zaposleni so bili po navedbah vodstva preneseni na holding ob upoštevanju določil zakona o delovnih razmerjih, ki zagotavljajo ohranitev dosedanjih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja najmanj v obdobju enega leta po prenosu in kontinuiteto zaposlitve.

Po tranzicijskem obdobju nova organizacijska struktura

V začetnem obdobju bodo njihova delovna mesta sovpadala z dosedanjimi, po obdobju tranzicije, ki bo trajalo eno leto, pa je načrtovana vzpostavitev nove organizacijske strukture. Pri tem bo mariborski holding po napovedih še naprej sodeloval z vsemi reprezentativnimi sindikati in s svetom delavcev.

Poglavitni namen združitve teh družb ter optimizacije in konsolidacije skupnih služb je zagotoviti čim boljšo strokovno podporo matičnim podjetjem, da se bodo lahko v celoti posvetila izboljšanju svojih storitev. Te so namreč eden ključnih dejavnikov za kakovost bivanja tako v mariborski kot v vseh ostalih občinah, v katerih povezana podjetja izvajajo gospodarske javne službe.

V holdingu ponovno podarjajo, da je razpršenost gospodarskih javnih služb po različnih podjetjih Maribor do ustanovitve JHMB postavljalo v osamljen položaj v tem delu Evrope. “Poglavitni namen združitve teh družb ter optimizacije in konsolidacije skupnih služb je zagotoviti čim boljšo strokovno podporo matičnim podjetjem, da se bodo lahko v celoti posvetila izboljšanju svojih storitev. Te so namreč eden ključnih dejavnikov za kakovost bivanja tako v mariborski kot v vseh ostalih občinah, v katerih povezana podjetja izvajajo gospodarske javne službe,” so še navedli.