Mestna občina Maribor je prejela inšpekcijsko odločbo, v kateri je zapisano, kaj je na prenovljenem mostu potrebno nemudoma sanirati.

Potem ko naj bi Mestna občina Maribor v okviru prenove mostu, ki vodi na Mariborski otok, sanirala protikorozijsko zaščito jeklene mostne konstrukcije in pohodno leseno konstrukcijo, obnovila ograjo, namestila razsvetljavo in postavila potopni stebriček pred vstopom na most, so nekateri obiskovalci Mariborskega otoka opozorili, da most še ni v celoti saniran. Tako so med drugim člani zasebne Facebook skupine opozorili na žičnato ograjo, ki naj bi bila na več mestih speta kar s plastičnimi vezicami, in na neenakomerno položene lesene deske.

“Zadevo bomo uredili še danes oziroma v najkrajšem možnem času”

Mestna občina Maribor pa je danes prejela inšpekcijsko odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor za most na Mariborskem otoku, in sicer, da mora takoj po vročitvi odločbe fiksirati ograjo mostu na delih, kjer do sedaj ni bila izvedena na tak način. V odločbi je prav tako zahtevano, da se nemudoma uredi tudi na določenih delih neravna pohodna lesena konstrukcija mostu. “Mestna občina  Maribor je k izvedbi zahtevanih izboljšav pristopila nemudoma in bo uredila tako ograjo kot leseno pohodno površino, kjer bo nameščena talna obloga. Na tak način bomo kopalcem in obiskovalcem Mariborskega otoka zagotovili varnejši prehod čez most,” so sporočili z Mestne občine Maribor.

Poudarjajo, da v tem trenutku izvajajo začasno ureditev. “Most bo po koncu kopalne sezone urejen dokončno, v skladu s projektno dokumentacijo (izvajalec del je Senmed, d.o.o.). V istem obdobju pa bo MO Maribor začela tudi z ureditvijo samega kopališča Mariborski otok. Vse kopalce Mariborskega otoka obveščamo, da bomo zadevo uredili še danes oz. v najkrajšem možnem času, saj varnost obiskovalcev jemljemo z vso resnostjo.”