Hoška občina je za 29. november razpisala referendum, na katerem bi okoli 1300 volivcev krajevne skupnosti Rogoza prvič doslej v Sloveniji z elektronskim glasovanjem odločalo o spremembi poštne številke.

FOTO: Društvo Alkimisti

Hoški občinski svet je na dopisni seji, ki je potekala od petka do danes zjutraj, z veliko večino potrdil sklep o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter zakona o lokalni samoupravi. S tem želijo preveriti, če jim ustava dopušča svetovalni e-referendum glede spremembe poštne številke v Rogozi.

Kot je za STA sporočil župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak, je na dopisni seji glasovalo vseh 19 občinskih svetnikov, sklep o vložitvi ustavne presoje pa jih je podprlo 17. Ustavno sodišče ob tem pozivajo k absolutni prednostni obravnavi in začasni ureditvi.

Na hoški občini so prepričani, da jim 140. člen ustave in zakon o lokalni samoupravi omogočata izvedbo svetovalnega referenduma v obliki, kot so ga zastavili v sodelovanju s številnimi pravnimi strokovnjaki in strokovnjaki za informacijsko tehnologijo.

Na ministrstvu za javno upravo pa nasprotno zatrjujejo, da občina nima pristojnosti in pravice do izvedbe svetovalnega referenduma, kot ga ureja omenjeni zakon, pač pa lahko izvede le referendum po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi.

Vlada v skladu s stališčem ministrstva meni, da bi z izvrševanjem odloka lahko nastale večje motnje v izvrševanju nalog občine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje oziroma življenje ljudi, večja gospodarska škoda ali pa bi to lahko pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic in svoboščin občanov.

Zaradi omenjenega prepričanja je vlada prejšnji teden podala zahtevo za oceno skladnosti odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico, ustavnemu sodišču pa predlagala, da do končne odločitve zadrži izvrševanje občinskega odloka.

Hoška občina je za 29. november razpisala referendum, na katerem bi okoli 1300 volivcev krajevne skupnosti Rogoza prvič doslej v Sloveniji z elektronskim glasovanjem odločalo o spremembi poštne številke. Ministrstvo za javno upravo temu nasprotuje, zato je občino pozvalo, da referendum v tej obliki prekliče.

Na podlagi mnenja ministrstva za javno upravo je tudi ministrstvo za notranje zadeve prenehalo izvajati obveznosti po zakonu o evidenci volilne pravice, saj občinski volilni komisiji ne želi predati volilnega imenika.

Občina pa vztraja pri izvedbi referenduma, pri čemer se opira na pravno mnenje Jurija Toplaka, ki meni, da četudi zakon o referendumu in ljudski iniciativi in zakon o lokalni samoupravi ne omenjata e-glasovanja, je v času pandemije in ukrepov za zajezitev bolezni ob izpolnjevanju določenih pogojev in upoštevanju ustavnih določb mogoče izvesti lokalni referendum tudi v taki obliki.

Toplak še meni, da je e-glasovanje ustrezen način izražanja javne volje med pandemijo, saj je to v tem času edini način, na katerega referendum lahko izvedejo. Zakon namreč izvedbe z običajnimi volišči in glasovnicami brez hudega zdravstvenega tveganja ne omogoča, dolžnost občine pa je, da varuje pravice občanov, je prepričan strokovnjak za ustavno pravo Toplak.

Krajevna skupnost Rogoza je že pred časom predlagala, da bi svojo sedanjo poštno številke 2204, ki sicer pripada sosednji občini Miklavž na Dravskem polju, menjali za hoško poštno številko 2311. Na Pošti Slovenije so jim pojasnili, da mora biti takšna odločitev ob potrditvi na občinskem svetu izglasovana tudi na referendumu.

STA