Eden najlepših dvorcev v Sloveniji je še vedno v prodaji.

Na spletnem nepremičninskem portalu Nepremicnine.net smo ponovno zasledil oglas, ki oznanja prodajo znamenitega dvorca Slivnica, včasih imenovanega tudi Slivniški grad. Stavba meri 5.400 kvadratnih metrov, pripada ji še 22.000 kvadratnih metrov zemljišč. “Zaradi bližine letališča in mesta Maribor je grad primeren tudi za turistično/hotelsko dejavnost,” so še zapisali prodajalci.

Dvorec se prodaja po enaki ceni kot pred enim letom, za 620.000 evrov. Pred dobrimi štirimi leti je bila sicer zastavljena cena 690 tisočakov, kar je še posebej vrtoglavo, če prištejemo informacijo, da ga je po dvajsetih letih žalostnega propadanja leta 2016 odkupil Rus Alexandr Komolov po izklicni ceni 180 tisočakov.

Gre za enega izmed najlepših dvorcev v Sloveniji

Dodajamo opis dvorca iz omenjenega oglasa:

Dvorec oblikujejo štirje nadstropni trakti s štirimi stolpiči na vogalih, ki obdajajo pravokotno dvorišče. Prvi severovzhodni je malone dvakrat višji od stavbe, ter okrašen s konzolnim balkonom in razgledno teraso na vrhu. Dva stolpa segata do kapi, ki jo presegata s svojo krono. Četrti je za nadstropje nižji in urejen kot razgledna terasa.

Foto: Nepremicnine.net

Foto: Nepremicnine.net

Zunanjost dvorca je razčlenjena z neogotsko obliko oken. Na južni strani dvorca stoji in je preko balkona povezana neogotska kapela oz. zadnjega lastnika grofa Klemensa Brandisa. Kapelo je leta 1862 posvetil škof Anton Martin Slomšek. Notranjščina stavbe je tako kot njena zunanjščina neogotska.

Vhodna avla je obokana, obok sloni na profiliranem snopu, obočne kape pa so opremljene s tankimi rebri, tla pa so iz marmorja. Iz pritličja vodi v nadstropje marmorno stopnišče, ki ga spremlja klesana ograja z neogotskim motivom. V notranjščini je več opremljenih reprezentančnih prostorov. Gosposka soba ima rezljane neogotske stenske obloge in bogato profiliran portal s sočasnimi vratnicami.

Foto: Nepremicnine.net

V nadstropju je več vrat z neogotskim motivom in sočasno rezljanimi supraportali, v več sobah je na stropovih štruk iz časa regotizacije stavbe oz. gradu. V kleti vzhodnega krila je ohranjen pozgotski pazduhasti portal s posnetim rebrom, v pritličnem in kletnem delu stolpa naletimo na renesansni zvezdast obok, nad čelom renesančno profiliranega na terasi jugovzhodnega stališča z neogotsko ograjo je vzidana heraldična plošča iz leta 1582 z grbom Koloničev in Wagnov-Wagensberških. Stavbo obdaja park, sredi katerega stoji kamnit baročni kip svetega Janeza Nepomuka.