Mariborski gasilci potrebujejo okrepitve.

Na gasilski brigadi Maribor iščejo nove sodelavce in sodelavke. Si pripravljen na nove izzive v svojem življenju? Prijavi se!

Naziv delovnega mesta:  KANDIDAT ZA GASILCA – M/Ž, 6 prostih mest

Naziv delodajalca: Javni zavod Gasilska brigada Maribor, Cesta proletarskih brigad 21 , 2000 MARIBOR

Kontakt: PEK SEVERIN telefon: 02 331 25 41 el. naslov: kadrovska@gbmaribor.si

Opis del in nalog: Usposabljanje za opravljanje nalog gasilca pod strokovnim vodstvom mentorja, usposabljanje za opravljanje enostavnih del s področja protipožarne preventive, sodelovanje na gasilskih intervencijah z namenom spoznavanja operativnega delovanja gasilcev, seznanjanje s funkcijami, nalogami in načinom delovanja gasilske enote ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah in v vojni, izvajanje požarne straže na javnih prireditvah, usposabljanje za delo z gasilsko tehniko, pridobivanje kondicijske sposobnosti za uspešno opravljanje nalog, izvajanje varnostnih in samozaščitnih ukrepov ter ukrepov iz varstva pri delu, opravljanje nalog osnovnega poklica pri vzdrževanju naprav, opreme in objektov, opravljanje nalog gasilca pod nadzorom, opravljanje drugih nalog v okviru del. mesta. Gibljiv/nestalen urnik.

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna

Čas zaposlitve: 12 mesecev

Drugi pogoji: Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz 13. člena ZGas-UPB1 (Uradni list RS, št. 113/2005), predložiti potrdilo o nekaznovanju.

Rok prijave: 4.10.2018

Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti.