Občina Ruše je med petimi lokalnimi skupnostmi, ki so bile izbrane za sofinanciranje investicij v primarno zdravstvo.

V ruški občini že nekaj let zaznavajo, da jim v Zdravstveni postaji Ruše primanjkuje prostora. Ker so v stiski vsi zdravstveni programi, so v letu 2021 intenzivno pristopili k pripravi projektne dokumentacije, pridobili gradbeno dovoljenje in sedaj tudi uspešno kandidirali na razpis Ministrstva za zdravje, ki za letošnje in prihodnje leto sofinancira investicije na primarni ravni.

Projekt nadgradnje in dozidave zdravstvene postaje je ocenjen na 1.584.000 evrov, Ministrstvo za zdravje ga sofinancira v višini 564.400 evrov. V okviru investicije bodo zgradili in opremili prostore za izvajanje zdravstvenih programov, in sicer sprejem (118 m2), splošna medicina in družinska medicina (182 m2), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (109 m2), zdravstveno varstvo žensk (90 m2), patronažno varstvo družin (36 m2), fizikalna medicina (73 m2) in zobozdravstvena služba (112 m2).

Investicija naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta

“Takoj po sprejemu rebalansa proračuna na občinskem svetu, ki bo 26. maja, bomo pristopili k izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca, saj je naša zaveza, da do 30. septembra letos podpišemo gradbeno pogodbo, medtem ko se bo investicija predvidoma zaključila v začetku leta 2023,” so sporočili iz občinske uprave v Rušah.