V Krajevni skupnosti Voličina v občini Lenart v tem času izvajajo tri velike projekte.

Voličina, ena od dveh krajevnih skupnosti v občini Lenart, postaja drugo občinsko središče. Gre za tipičen primer slovenske gručaste vasi s starim vaškim jedrom, ki se je izoblikovalo v okolici cerkve. Kraj se prvič omeni v knežjem urbarju leta 1265. Posesti v Voličini so bile v lasti hrastovškega in vurberškega gospostva. Osrednji del vasi je cerkev svetega Ruperta, ki se v virih prvič omenja 1443. V okolici cerkve so razporejene zidane stavbe trškega značaja: župnišče, stara šola v osnovi iz leta 1763, nadgrajena leta 1838, nekdanja trgovina in gostilna, ter hiša z letnico 1829 v kamnu. V bližini je tudi kip, posvečen slovenskemu jezikoslovcu Antonu Murku (1809–1871).

Občina Lenart je v zadnjih letih veliko vlagala v kraj. V zadnjem času so v ospredju trije projekti: energetska sanacija osnovne šole, novogradnja gasilskega doma in obnova osrednjega trga pri kulturnem domu.

Za ureditev platoja v treh etažah v proračunu namenjajo okoli 200 tisoč evrov

Prav dela na trgu bodo še najbolj spremenila podobo kraja. Na prostoru pri kulturnem domu oziroma okrog spomenika NOB do parkirišča pred trgovino Občina Lenart ureja plato. “Ker je bil ta prostor dotrajan, smo v proračunu zagotovili okoli 200 tisoč evrov za njegovo prenovo. Območje bo urejeno v treh etažah, prva bo na prostoru okoli spomenika, druga okoli lipe, posajene v času osamosvojitve, tretja etaža pa bo na lokaciji parkirišča. Uredili bomo torej območje v velikosti približno tisoč kvadratnih metrov v treh etažah, ki bodo med seboj povezane s stopnicami,” nam je pojasnil lenarški župan mag. Janez Kramberger. Pri projektu uporabljajo enake materiale kot so jih na ploščadi pred Štupičevo vilo na Zavrhu in pri obnovi lenarške osrednje tržnice.

Dela ob urejanju omenjenih treh platojev zajemajo še zasaditve grmovnic in štirih dreves, postavitev klopi, pitnika za invalide in ureditev prostora za parkiranje koles. V sklopu projekta bodo uredili tudi spomenik NOB (čiščenje in zaščita). Župan dodaja, da so sprva načrtovali zaključek del v zgodnjem jesenskem času, kot kaže, pa se bo časovnica nekoliko podaljšala. “Želimo si, da bi bil projekt končan v septembru. Po prenovi bo to območje postalo središče Voličine.”

Vir: ČUČEK ARHITEKTI

Vir: ČUČEK ARHITEKTI

Vir: ČUČEK ARHITEKTI

H koncu gresta projekta novogradnje gasilskega doma in energetske sanacije šole

Dobro napreduje tudi gradnja novega gasilskega doma v Voličini. V teh dneh bodo v objektu uredili estrihe, potrebno je še dokončati električno napeljavo. Po najbolj optimističnem scenariju bodo dela zaključena v septembru. H koncu pa gre tudi projekt energetske sanacije Osnovne šole Voličina. “Narejena je že povezava med geotermalnimi vrtinami in kurilnico, izvajalec zdaj namešča vse potrebne naprave za varčnejše ogrevanje znotraj kurilnice. Projekt bo zaključen do začetka novega šolskega leta,” pravi župan Kramberger.

Občina Lenart je sicer že naročila idejno zasnovo za ureditev prostora med voličinskim kulturnim domom in športno-rekreacijskem centrom, kjer načrtujejo postavitev stanovanjsko-poslovnih objektov. Zemljišče je v zasebni lasti. Na športno-rekreacijskem centru bodo v prihodnje poskrbeli za slačilnice in tuše, nasproti cerkve so že postavili ograjo in k šoli, zaradi rekonstrukcije trga, prestavili avtobusno postajo. Po prenovi Lenarta, Zavrha in zdaj Voličine bodo v prihodnje poskrbeli še za lepši izgled Selc.