Več kot 1000 otrok iz vseh mariborskih in okoliških osnovnih šol na zaključni prireditvi “Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani” danes v Mariboxu – Medicinske preventivne programe izvajajo že od leta 1983.

Zaključna prireditev “Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani”, ki je v šolskem letu 2017/2018 potekalo v vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici, je bila danes v Mariboxu, kjer si je nagradno kino predstavo, risanko Poldi, pustolovščine pogumnega ptička, ogledalo 1000 otrok.

V akcijo vključeni otroci od 2. do 5. razreda

Akcija poteka pod okriljem Stomatološke sekcije slovenskega zdravniškega društva, po vseh regijah republike Slovenije. Na štajerskem področju so v akcijo vključeni otroci od 2. do 5. razreda osnovne šole.

Rosita Stojković, dipl.m.s., vodja tima medicinskih sester zdravstveno vzgojne in preventivne dejavnosti v zobozdravstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor: “Medicinske sestre večkrat v šolskem letu nenapovedano obiščemo otroke in skupaj z njimi preverimo čistost zob. Ob zaključku vsako šolsko leto podelimo priznanja in nagrade. Posebej pa bi se zahvalila vodstvom šol, pedagoškim delavcem in vzgojiteljicam v vrtcih, saj so pri našem projektu nepogrešljivi.”

V tekmovanje so vključeni otroci od drugega do petega razreda devetletke, prav tako otroci osnovne šole s prilagojenim programom Gustava Šiliha in Center za korekcijo govora in sluha.

Nagrada za najboljšo inovativno preventivno akcijo na svetu

Letos je otroke pozdravil tudi posebni gost primarij Matej Leskošek, dr. dent. med, vodja in organizator vseslovenskega tekmovanja za zdrave in čiste zobe, ki je ob tem povedal: “Najprej se moramo malce pohvaliti. Avgusta 2017 na generalni skupščini Svetovne zobozdravstvene organizacije v Madridu, je naše tekmovanje prejelo prestižno nagrado FDI SMILE AWARD 2017, kot najboljša inovativna preventivna akcija na svetu. Februarja 2018 pa smo dobili tudi posebno priznanje revije Medicina danes, za velik doprinos k boljši ustni higieni naših šolarjev.”