Energetska prenova stavb mora biti v celoti zaključena do novega šolskega leta.

Z aprilskim podpisom pogodbe med Občinami Lenart, Sveta Ana, Podlehnik in družbo Plistor, poslovni inženiring d.o.o., je bilo sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti omenjenih občin. Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito energetsko prenovljenih pet objektov. Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 odstotkov sredstev, do 47,83 odstotkov predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov, 2,07 odstotkov zagotovijo Občine Lenart, Sveta Ana in Podlehnik. Za celovito energetsko sanacijo objektov so predvidena sredstva kohezije v višini 49 odstotkov. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 123.941,47 evrov (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov (ekvivalent CO2) v višini 202,55 ton letno. Celotna investicija prenove znaša 1.660.185,00 evrov, pri čemer zasebni partner investira 831.752,69 evrov, 794.038,63 evrov so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občin pa znaša 34.393,68 evrov. Vsi zneski so brez DDV.

Energetska prenova občinskih stavb izvajajo po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Zaradi sanacije je telovadnica od 10. maja zaprta

V občini Lenart bo v sodelovanju z družbo Plistor energetsko saniran objekt telovadnice v Voličini, določeni posegi  pa bodo opravljeni tudi v vrtcu in osnovni šoli. Energetsko učinkovitost telovadnice bodo zagotovili z izolacijo zunanjih sten in izolacijo proti strehi ter z zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. “V tem trenutku izvajalec na telovadnici, zgrajeni leta 1997, ureja fasado in menjuje okna. Vsi trije objekti, šola, vrtec in telovadnica, bodo po novem ogrevani in tudi hlajeni s pomočjo toplotne črpalke z zemeljskimi vrtinami. Povsod bodo energetsko potratna svetila zamenjali z varčnimi, v telovadnici bodo denimo sedanje 400 W luči zamenjali z led reflektorji,” nam je pojasnil ravnatelj Osnovne šole Voličina Anton Goznik.

Goznik dodaja, da je telovadnica od 10. maja zaradi del zaprta, pouk športa tako izvajajo na zunanjem šolskem igrišču oziroma na prostem. Vsa dela morajo biti zaključena do začetka novega šolskega leta.