V teku je sanacija asfaltne prevleke na cesti na Mariborski otok. Na potrebno sanacijo te ceste so večkrat opozarjali tudi občani, dela bodo kmalu realizirana.

Sanacija asfaltne prevleke na cesti Na Otok je trenutno v teku. Dosedanje stanje ceste je bilo moteče za mnoge občane, morebiti bo sanirana cesta pripomogla tudi k boljšemu obisku kopališča Mariborski otok.

Iz občine so sporočili, da je letos je v proračunu zagotovljenih 800.000 evrov za sanacijo asfaltnih prevlek občinskih cest. Končana so že popravila na Cesti Graške gore, na Gosposvetski cesti od Prežihove do Strossmayerjeve ulice, na Kardeljevi cesti so uredili pločnik od Livadne ulice do Ulice proletarskih brigad na vzhodu in cestišče pri OŠ Tabor 1. Urejena je bila Koroška cesta, od Kosarjeve do Turnerjeve s pločnikom, prva faza na Krčevinski ulici od mosta mimo vrtca do Ulice Josipa Priola, križišče Partizanske in Meljske ceste, ulica Na trati v Brezju, Pobreška cesta, Ulica Borcev, Ulica Rose Luksemburg od Panonske do Lenardonove ulice Prešernova od Razlagove do Maistrove ulice in Ulica pohorskega odreda.

V planu še nekatere druge ulice

Na MOM planirajo ureditev še nekaterih drug cest oziroma ulic. V načrtih navajajo Ljubljansko ulico od gradbišča podvoza do Šilihove ulice, ureditev manjkajočega dela Šilihove ulice in del Razvanjske pri Papeški cesti.

Iz občine pa sporočajo še, da se plan lahko spremeni glede na posege vzdrževalcev druge komunalne infrastrukture v cesti.