DARS
 • 25.02.2021 07:40 - A5, Lendava - Maribor, priključek Lipovci - priključek Cerkvenjak v smeri Maribora, dela, pomična zapora prehitevalnega pasu.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-4, Velenje - Črnova, pri Velenju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 11:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka, llirska Bistrica - Šembije, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Maribor - Ljubljana, pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, oviran promet, zapora odstavnega pasu.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred priključkom Brnik v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-7, Starod - Kozina, pri Starodu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Lesce - počivališče Radovljica v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Maribor - Ljubljana, pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, oviran promet, Zapora odstavnega pasu, montaža kamere.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica sever - priključek Fram v smeri Maribora, oviran promet, odstavni pas dela.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, Obrežje - Ljubljana, počivališče Starine - priključek Novo mesto vzhod v smeri Ljubljane, pnevmatika, oviran promet.
 • 25.02.2021 07:40 - H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-701, Slovenske Konjice - Zreče - Rogla, pri Boharini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-429, Višnja vas - Dobrna, pri Vinski Gorici, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-5, Celje - Zidani most, pri Velikem Širju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-5, Laško - Celje, pri Debru, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Turjaku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-230, Ljutomer - Pavlovci, pri Radomerju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-106, Kočevje - Petrina, pri Brigi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica sever - priključek Fram v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Ljubljana - Koper, pred uvozom Postojna v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Maribor - Ljubljana, pred počivališčem Polskava v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Brezje - počivališče Radovljica v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu ''Brengova'', do 20. 6. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-1, Ruta - Maribor, pri Janževi Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 19. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-6, Pivka - Ilirska Bistrica, pri Ribnici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev nove ograje, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-6, Postojna - Pivka, pri Petelinjah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-697, Nazarje - Gornji Grad, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-225, Mozirje - Soteska, pri Ljubiji, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-658, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg, pri Močilah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-219, Bizeljsko - Čatež, V Dobravi - Župelevec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-661, Črnomelj - Metlika - Krmačina, v Krmačini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • 25.02.2021 07:40 - H6, Koper - Izola, pred predorom Markovec v smeri Portoroža, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-108, Litija - Zagorje, med Renkami in Šklendrovcem, izmenično enosmerni promet, sanacija brežine, do 18. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, izmenično enosmerni promet, ureditev parkirišča, do 18. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Škofji Loki, oviran promet, ureditev cestnega priključka, do 17. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 40 min pri vstopu.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Srpenica, izmenično enosmerni promet, izvedba geomehanskih raziskav, do 5. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Kandijska cesta, izmenično enosmerni promet, rušitev objekta, do 27. 2. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-230, Gornja Radgona - Radenci, pri Gornji Radgoni, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka za TC, do 31. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Bistrica jug - počivališče Tepanje v smeri Ljubljane, oviran promet, sanacija plazu.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Ratečah, oviran promet, gradnja peš poti, do 16. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - A1, Maribor - Šentilj, prehod Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, ovira na vozišču, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 16. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri Center - Črnuče.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 7. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Prilesju, izmenično enosmerni promet, izvedbe pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-5, Laško - Celje, v Celju, na Ulici XIV Divizije, izmenično enosmerni promet, ureditve izvoza, do 30. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-649, Zagradec - Ambrus, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 26. 2. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah, izmenično enosmerni promet, gradnja elektro kabelske kanalizacije, do 15. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-647, Mlačevo - Krka, na Krki, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 26. 2. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-687, Dole - Ponikva - Loče, na Hotunju, popolna zapora, obnova cestišča, do 14. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-105, Novo mesto - Metlika, od krožnega križišča "Tabletka" v Novem mestu proti Metliki, popolna zapora, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-646, Višnja Gora - Ivančna Gorica, pri avtocestnem bencinskem servisu Podsmreka, izmenično enosmerni promet, priključitev na kanalizacijsko omrežje, do 26. 2. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-912, Novaki - Cerkno, v Cerknem, na Bevkovi ulici, izmenično enosmerni promet, interventna zapora zaradi poškodbe na komunalnem vodu.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, gradnja peš in kolesarske povezave, do 1. 4. 2021. Obvoz: Obvoz za osebna vozila, tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za težja tovorna vozila na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • 25.02.2021 07:40 - Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-667, Kronovo - Šmarjeta - Škocjan, pri Zburah, izmenično enosmerni promet, gradnja kabelske kanalizacije, do 3. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Lukanja, popolna zapora v zimskem času.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 28. 2. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • 25.02.2021 07:40 - H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, podiranje kamnitega zidu na cesto.
 • 25.02.2021 07:40 - LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 3. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 26. 2. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 31. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 10. 5. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • 25.02.2021 07:40 - A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno. Zaradi del na cesti Ponikve - Dole, je v Hotunju obvoz urejen po občinskih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 6. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 29. 3. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • 25.02.2021 07:40 - LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 28. 2. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, promet poteka po enem pasu.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Poljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 30. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 30. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • 25.02.2021 07:40 - G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • 25.02.2021 07:40 - H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Boštanj - Planina - Jurklošter.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • 25.02.2021 07:40 - LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • 25.02.2021 07:40 - R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • 25.02.2021 07:40 - R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • 25.02.2021 07:40 - RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • 25.02.2021 07:40 - R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.

FOTO in VIDEO: V slovo Panonskemu mornarju prižgali svečke na Lentu

5 dni
Nazadnje posodobljeno: 5 dni
Po žalostni novici, da je v 68. letu starosti umrl legendarni Đorđe Balašević, so se mu številni oboževalci poklonili tudi v Mariboru, kjer je nekaj časa živel. Na Lentu, kjer je Panonski mornar večkrat nastopil, so mu prižgali svečke.

Danes se je zbrala množica ljudi ob 19.00 na nekdanjem plavajočem odru pri Vodnem stolpu na Lentu. Prižigali so svečke v spomin na nedavno preminulo glasbeno legendo. Balašević je v Mariboru večkrat nastopal prav na Lentu, v štajerski prestolnici pa je celo živel.

Balašević se zaradi svojega protivojnega stališča v Srbiji ni dobro počutil. Nekaj časa je zato preživel v samoizolaciji, potem pa se preselil v Slovenijo. Del življenja je tako preživel tudi v Mariboru, kjer je izdal živi album z naslovom `Dal` je sve bilo samo fol`, ki je bil posnet na koncertu v Mariboru.

Poklonili se mu bodo tudi z aplavzom

Danes ob 20.00 uri se bodo Panonskemu mornarju z aplavzom poklonili prebivalci Novega Sada, iniciativo, pa na družbenih omrežjih podpirajo tudi prebivalci drugih srbskih mest.