V ruški občini letos nadaljujejo z nekaterimi lani začetimi oziroma zastavljenimi projekti. Dela izvajajo tudi na objektu osnovne šole.

V občini Ruše imajo na začetku novega leta smele načrte. Trenutno občinska uprava na čelu z županjo Urško Repolusk pripravlja predlog občinskega proračuna za leto 2023, ki naj bi ga občinski svet v prvo potrjeval konec meseca februarja, drugo branje načrtujejo konec marca. Še prej, predvidoma 16. februarja, bodo na občinskem svetu potrjevali odbore in komisije.

V letu 2023 v ruški občini nadaljujejo z izvajanjem nekaterih lani začetih oziroma zastavljenih projektov. “Gre za energetsko sanacijo javnih objektov. Na občinski stavbi je že energetsko urejena mansarda, prav tako ostrešje, sledi še menjava kotlovnice. Dela izvajajo tudi na kulturnem domu v Bistrici ob Dravi in na objektu osnovne šole v Rušah. Potrebno je urediti še južni del Trga vstaje v centru Ruš. Konkretno je to sanacija tlakovanih površin, načrtujemo omejitev hitrosti prometa skozi mestno jedro. Za tako imenovano cono 30 še čakamo, ker gre za državno cesto, odobritev Direkcije RS za infrastrukturo. Naj omenim še ureditev letnega gledališča, nadgradnjo in prizidavo zdravstvene postaje v Rušah, gradnjo kanalizacijskega omrežja, vodovoda, … Sicer pa čakamo še predloge vseh svetniških skupin glede proračuna, rok je do 16. januarja, nato pa začnemo z resno pripravo dokumenta,” je pojasnila ruška županja Urška Repolusk.

Z energetsko sanacijo šole bodo vzpostavili prijaznejše okolje za učence in učitelje

Na Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše bodo v okviru energetske sanacije uredili fasado, zamenjali okna, večji del streh, izolirali vsa podstrešja ter zamenjali način ogrevanja. Šola bo prešla na toplotno črpalko, plin, s katerim trenutno ogrevajo objekt, pa bo v prihodnje le kot pomoč pri ogrevanju stavbe v najbolj mrzlih dneh. “Do tega trenutka je izvajalec zamenjal strehi na dveh objektih, v spodnjem delu šole so se začela fasaderska dela, zaključili so z lepljenjem hidroizolacije, začela se je menjava vseh energetsko potratnih svetil na šoli,” nam je povedal Ladislav Pepelnik, ravnatelj šole, in dodal: “Energetska sanacija nam v prvi vrsti prinaša pocenitev energentov za potrebe šole, predvsem plina in električne energije. Vzpostavili bomo prijaznejše okolje za učence in učitelje. Do zdaj smo imeli v starem delu šole v toplih mesecih precej nevzdržne razmere.”