V zvezi z investicijo je pesniški občinski svet potrdil investicijsko dokumentacijo za projekt Pernica poje.

Občinski svet Občine Pesnica je na 21. redni seji obravnaval in sprejel dokument identifikacije investicijskega projekta Pernica poje, s katerim se bo obnovila dvorana v Pernici. “Ta dvorana je že dlje časa v klavrnem stanju. Notranjost stavbe smo začeli urejati že v lanskem letu, ko smo zamenjali okna in zunanja vhodna vrata. Fasada je še v solidnem stanju, zato na njej nismo opravljali nobenih posegov.  Naredili smo tudi novo stopnišče. S tem projektom pa bomo naredili še, bom dejal, piko na i, da bo dvorana v notranjosti v celoti obnovljena. Med drugim bo dobila tudi novo ozvočenje,” nam je povedal pesniški župan mag. Gregor Žmak.

Notranjost dvorane bodo v celoti obnovili

V okviru projekta bodo uredili balkon s sedeži, dvorano opremili z avdio in video tehniko (ozvočenje in razsvetljava dvorane, LCD projektor, , platno, …), delno pa bodo uredili tudi električno napeljavo. Partner projekta KUD Pernica bo za svoje delovanje kupil 5 kosov naglavnih mikrofonov in s prireditvijo Pernica poje organiziral otvoritev oziroma zaključek projekta. V okviru prireditve se bodo zvrstile razne točke in nastopi pevskih, glasbenih in plesnih skupin. Sledila bo pogostitev, ki jo bo izvedel partner v projektu Primož Kramberger s.p., ki bo takrat zagotovil izdelke domačih ponudnikov.

V okviru projekta bodo uredili balkon s sedeži, dvorano opremili z avdio in video tehniko (ozvočenje in razsvetljava dvorane, LCD projektor, , platno, …), delno pa bodo uredili tudi električno napeljavo.

Občina Pesnica bo projekt skupaj s partnerjema: Kulturnim društvom Pernica in Primožem Krambergerjem s.p. ter ciljnimi skupinami: Podružnično šolo Pernica in Vrtcem Pernica prijavila na 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in pridobitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega sklada  za regionalni razvoj. Občina tako pričakuje, da bo za projekt, vreden dobrih 74.000 evrov, pridobila evropska razvojna sredstva. Znesek sofinanciranja bi lahko znašal dobrih 31.000 evrov.

Cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode niso spreminjali

Ob tem so svetniki na seji občinskega sveta potrdili še elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, ki ohranja obstoječe cene. V prvi obravnavi je bil odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe s pitno vodo in odlok o lokalni gospodarski javni službi. Občinski svet je tudi potrdil lokalni in letni program kulture v občini.